Europese Commissie publiceert LIFE-werkprogramma 2018-2020

De Europese Commissie heeft deze week het nieuwe meerjarige LIFE-werkprogramma gepubliceerd. Het programma voor milieu en klimaatactie heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Meest in het oog springend is de tweestappenbenadering die wordt toegepast voor het subprogramma Milieu. Aanvragers dienen in de eerste fase een conceptbeschrijving in. Wanneer een aanvraag voldoende hoog wordt beoordeeld, kunnen zij in de tweede fase een volledig voorstel indienen.

Wat verandert er nog meer?

Ten opzichte van het werkprogramma voor 2014-2017 zijn er diverse  wijzigingen doorgevoerd:

  • het aantal projectthema’s is teruggebracht van 87 naar 42 om zo aanvragers te stimuleren voor beleidsprioriteiten van de EU te kiezen, terwijl projecten in bepaalde deelgebieden – zoals biodiversiteit en circulaire economie – maar ook projecten met grote en rechtstreekse gevolgen voor de gezondheid van de meerderheid van de Europese burgers, meer kansen krijgen
  • heroriëntering van de projectthema’s inzake governance en informatie om meer aandacht te besteden aan specifieke kwesties in verband met bewustmaking en governance
  • verdere verbetering van de resultaatgerichtheid door voor alle prioritaire gebieden de verplichting in te voeren om meetbare effecten op het milieu of de klimaatverandering voor te leggen
  • aanmoediging van betrokkenheid van particuliere entiteiten door de aandacht te vestigen op de voordelen van marktgerichte benaderingen als een instrument om de duurzaamheid van de projectresultaten te waarborgen.

Ruim 1,6 miljard euro tot en met 2020

Het budget dat voor de resterende looptijd van het LIFE-programma is gereserveerd,  bedraagt ruim 1,6 miljard euro en wordt als volgt verdeeld:

Meerjarige werkprogramma LIFE  2018-2020 in EUR
subprogramma Milieu 1.243.817.750
Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik 444.808.200
Natuur en biodiversiteit 632.556.250
Milieubeleid en -bestuur en informatie 143.377.300
Europees Solidariteitskorps 3.000.000
Ondersteunende uitgaven 20.076.000
subprogramma Klimaatactie 413.245.250
Mitigatie van de klimaatverandering 230.500.000
Aanpassing aan de klimaatverandering 123.850.000
Klimaatgovernance en informatie 47.549.250
Europees Solidariteitskorps 1.500.000
Ondersteunende uitgaven 9.846.000

 

De oproep voor 2018 gaat waarschijnlijk in april open.

Meer  weten?

Heet u al ideeën of plannen voor een milieu-of klimaatproject?  Neem dan contact op met een van onze LIFE-specialisten.