5 miljoen extra budget voor Praktijkleren in 2018

De Staatscourant meldt dat het budget voor de Subsidieregeling praktijkleren 2018 met 5 miljoen euro wordt verhoogd. Het bericht ‘verklapt’ bovendien dat de subsidieregeling ook de komende jaren zal blijven bestaan. Goed nieuws voor werkgevers met leerwerkplaatsen, zeker. Maar ook voor de lange termijn?

Verschuiving van subsidiebudget

Het extra budget voor 2018 is er omdat de minister geld uit het budget voor ‘de komende jaren’ beschikbaar maakt voor de aanvraagronde van dit jaar. In de publicatie stelt de minister als onderbouwing dat uit de jaarlijkse raming van leerlingen- en studentenaantallen blijkt dat het aantal MBO bbl-studenten (inclusief groen onderwijs) in de jaren 2018 t/m 2020 verder stijgt. Hoewel wordt voorzien dat vanaf 2021 het aantal bbl-studenten weer daalt, deelt de minister onze verwachting dat het aantal MBO bbl-aanvragen voor de Subsidieregeling praktijkleren in 2018 hoger ligt dan in 2017. Om die reden is voor de Subsidieregeling praktijkleren 5 miljoen euro uit latere jaren naar 2018 geschoven.

Goed nieuws voor werkgevers (en mbo-leerlingen op zoek naar een leerwerkplaats)

Deze verschuiving is in de eerste plaats goed nieuws voor werkgevers – die rekenen op een vergoeding van 2.700 euro per leerwerkplaats. Nog vorige week meldden wij in ons bericht over de daling van de maximale subsidie praktijkleren dat door bezuinigingen op deze regeling het aantal leerwerkplaatsen in gevaar dreigt te komen. Deze bezuiniging zou leiden tot een lagere uitkering per leerwerkplaats – iets dat pas achteraf, dus na afloop van het schooljaar, duidelijk wordt. Met zo’n negatieve verrassing en het vooruitzicht op verdergaande bezuinigingen is het goed mogelijk dat minder werkgevers leerwerkplaatsen beschikbaar stellen. Dit effect lijkt nu, in ieder geval op de korte termijn, te worden gedempt.

Praktijkleren subsidie tot en met 2021?

Met deze budgetverschuiving lijkt de minister dus te anticiperen op fluctuaties in het aantal MBO bbl-leerlingen in de komende jaren. Onlangs maakte de minister al bekend dat de succesvolle Subsidieregeling praktijkleren ook in 2019 zou blijven bestaan. Op Prinsjesdag zou echter meer bekend worden over een vervolg na 2019 en over beschikbare budgetten. Met deze publicatie in de Staatscourant – vlak voor de deadline van 17 september 2018 – heeft de minister echter laten doorschemeren dat de Subsidieregeling praktijkleren ook na 2019 zal blijven bestaan! Nog meer goed nieuws dus!

Actie voor nu: Subsidieregeling praktijkleren aanvragen

Laten we niet te ver vooruit kijken en ons op 2018 concentreren. De oproep aan werkgevers met leerwerkplaatsen om de Subsidieregeling praktijkleren aan te vragen ligt dan voor de hand: er is immers meer budgetruimte. Neem een een kijkje op Praktijkleren-online. Hier vindt u uitgebreide informatie over deze regeling en het aanvragen ervan. Ook kunt u er de volledige administratie, die bij deze regeling hoort, gemakkelijk voeren.