13 miljard voor extra corona steunmaatregelen

 

In juni start een nieuw pakket van corona-steunmaatregelen voor ondernemers. Dit ‘noodpakket 2.0’ bevat een verlenging van eerdere steunmaatregelen (zoals NOW en TOZO), een paar belangrijke wijzigingen, en zelfs een nieuwe subsidieregeling.

Extra corona-steunmaatregelen voor de periode vanaf juni

Het eerste pakket van corona-steunmaatregelen verscheen op 17 maart en loopt tot eind mei. Een tweede noodsteunpakket voor de komende vier maanden staat inmiddels in de startblokken. Ruim 13 miljard euro trekt het kabinet uit voor die tweede fase, zo is te lezen in een recente kamerbrief. Het gaat deels om voortzetting van eerdere steunmaatregelen (zoals de NOW en de TOZO), maar er zijn ook belangrijke wijzigingen, en zelfs een nieuwe subsidieregeling (als vervolg op de TOGS). Aanvankelijk zou het hele steunpakket met drie maanden worden verlengd, maar na het kamerdebat van gisteravond zijn deze extra corona-steunmaatregelen naar vier maanden opgehoogd.

Wat verandert er bij de NOW-subsidie?

Voor veel bedrijven is de NOW-subsidie de meest interessante maatregel uit het corona-steunpakket. De huidige NOW-regeling loopt nog tot eind mei en wordt dan in gewijzigde vorm voortgezet. De belangrijkste aanpassingen bij de ‘NOW 2.0’ zijn:

 • Ondernemers die een omzetverlies verwachten van minstens 20% kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni tot en met september. Aanvragen kan vanaf 6 juli 2020. Het UWV beheert het NOW-aanvraagloket.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
 • Subsidies die een ondernemer ontvangt in het kader van de coronacrisis, tellen ook bij de NOW 2.0 mee als omzet. Dus ook de nieuwe TVL-steunregeling (zie hieronder) telt mee als omzet, en kan dus leiden tot een lagere NOW-subsidie.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW, mag over dit jaar géén winstuitkering doen aan aandeelhouders, géén bonussen uitkeren aan bestuur en directie, en géén eigen aandelen inkopen.
 • De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar: de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven moeten bij een nieuwe NOW-aanvraag wel verklaren dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Als een bedrijf toch meer dan 20 mensen ontslaat en geen akkoord heeft, moet dat bedrijf een boete betalen van 5 procent van het totale bedrag aan loonkosten dat het van de overheid ontvangt. Bedrijven die minder dan 20 mensen ontslaan, hoeven geen ontslagboete te betalen.
 • Werkgevers die NOW-subsidie aanvragen moeten hun werknemers gaan stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, via een nieuw programma (‘NL leert door’). Meer daarover verderop in dit artikel.

Nieuwe steunregeling TVL vervangt de TOGS

Fase twee van de extra corona-steunmaatregelen bevat één echt nieuwe steunregeling, de TVL (voluit: regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb). De vier belangrijkste punten zijn:

1. Welke steun biedt de TVL-regeling?

Veel bedrijven hebben grote moeite om hun vaste lasten te betalen, vanwege omzetverlies door de coronacrisis. De TVL biedt hen een tegemoetkoming, bedoeld voor vaste kosten als huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten vallen dus buiten de TVL, maar daarvoor kan een aanvullend beroep worden gedaan op de NOW-subsidie

2. Voor wie geldt de TVL-regeling?

De regeling geldt alleen voor mkb’s in sectoren die het hardst worden geraakt door de coronacrisis. Het gaat daarbij om dezelfde sectoren die zijn aangewezen voor de TOGS (de steunregeling met de 4.000 euro voor onder andere ondernemers uit de horeca-, recreatie- en evenementensector).

3. Hoeveel bedraagt de TVL-subsidie?

De TVL-tegemoetkoming bedraagt maximaal 50.000 euro per vier maanden (van 1 juni tot en met 30 september). Het exacte steunbedrag hangt af van de bedrijfsomvang, de vaste kosten, en het omzetverlies (dat moet minstens 30% zijn). De berekeningssystematiek moet nog nader worden uitgewerkt per sector.

4. Aanvragen van de TVL-steun: waar en wanneer?

De TVL-subsidie kan worden aangevraagd ‘vanaf medio juni’, zo is het plan. Het aanvraagloket komt bij RVO (er is al een pagina met voorlopige informatie). De eerdere TOGS-subsidie is overigens nog aan te vragen tot 26 juni.

TOZO: bijstandsaanvulling voor zelfstandigen

De TOZO is een speciale corona-steunregeling voor zelfstandige ondernemers (zoals zzp’ers). TOZO staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. De regeling komt erop neer dat zelfstandigen hun gemeente kunnen vragen om aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud (hun inkomen wordt dan aangevuld tot het sociaal minimum). De TOZO-regeling zou eigenlijk stoppen na eind mei, maar wordt nu verlengd voor het tijdvak juni tot en met september. De vervolgregeling wordt wel wat strenger: een ‘partnerinkomenstoets’ moet ervoor zorgen dat de steun alléén terecht komt bij huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum. De mogelijkheid voor een aanvullende lening voor bedrijfskapitaal (maximaal 10.157 euro) blijft van kracht. Meer weten over de nieuwe ‘TOZO 2’ regeling? Meer informatie vindt u bij de Kamer van Koophandel.

Overige steunmaatregelen

 • Verlenging belastingmaatregelen: de periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden verlengd tot 1 oktober 2020. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.
 • Corona kredieten/garanties: de Corona Overbruggingsleningen (COL) voor innovatieve startups en scale-ups blijken erg populair. Vanwege het grote aantal aanvragen wordt het eerdere budget van deze regeling (100 miljoen) nu aangevuld met een tweede tranche van 150 miljoen euro. De andere financieringsregelingen uit het eerste noodpakket lopen door: het gaat daarbij om speciale ‘coronamodules’ van de Borgstellingsregeling (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), en de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC).
 • Om- en bijscholing via ‘NL Leert Door’. Dit programma moet van start gaan vanaf juli en biedt dan online scholing en loopbaanadvies aan mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren (of mogelijk gaan verliezen), en gaat hen helpen bij het overstappen naar ander kansrijk werk. Deelname is kosteloos, dankzij een impuls van 50 miljoen euro van het kabinet.

Verdere maatregelen na 1 oktober?

De maatregelen uit deze extra corona-steunmaatregelen hebben in principe een looptijd van vier maanden, dus tot 1 oktober. Of er daarna nieuwe maatregelen volgen, kan niemand voorspellen. Want: hoe gaat het straks verder met de pandemie, en de economie? Welke nieuwe maatregelen zijn dan passend en haalbaar? Een antwoord op die vraag van het kabinet hoeven we niet te verwachten vóór Prinsjesdag (15 september 2020). In de huidige fase van de crisis is bezuinigen echter onverstandig, zo meldt het kabinet daarover nog in de Kamerbrief. PNO blijft u uiteraard informeren over de actuele en nieuwe corona-steunmaatregelen. Zie ook ons overzicht van corona-steunmaatregelen.

Neem voor meer informatie contact op. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement