Extra R&D-subsidie Oost-Nederland

Voor R&D-projecten in Gelderland en Overijssel komt in deze maand onverwacht extra geld beschikbaar. De managementautoriteit Oost-Nederland, de uitvoeringsinstantie voor onder andere EFRO-gelden, heeft dat deze week bekendgemaakt. Tussen 15 en 29 december 2017 kunnen twee of meer samenwerkende mkb’s subsidie aanvragen voor R&D-projecten. De subsidie kan oplopen tot 200.000 euro per project.

Eerder afgekeurde R&D-projecten opnieuw indienen

Deze onverwachte openstelling kan betekenen dat er in de regio veel ingediende R&D-projecten zijn afgekeurd. Omdat bij de beoordeling van de aanvragen met een puntensysteem wordt gewerkt, is deze extra openstelling vooral een mooie, nieuwe kans voor aanvragen die bij de vorige ronde net onder de zogenaamde treshold scoorden. Het is in dat geval wel belangrijk het afgewezen project en de bijbehorende business case opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen. PNO Consultants kan u hierbij helpen.

S3-sectoren

Voorwaarde om voor deze subsidie in aanmerking te komen is dat het R&D-project past binnen één van de zogenaamde S3-sectoren: Health, AgroFood, High Tech Systems and Materials, Energie Milieutechnologie – inclusief biobased. Ingediende aanvragen zullen ook worden getoetst aan de Nederlandse topsectorenprogramma’s.

Uw eerdere aanvraag laten reviewen?

Wilt u gebruik maken van deze extra subsidiekans? Neem dan contact op met ons kantoor in Enschede. Onze consultants kunnen bijvoorbeeld uw eerder ingediende aanvraag reviewen en zo de slaagkans van een nieuwe aanvraag vergroten.