Geen Brexitdeal: hoe nu verder met EU-projecten met Britse partners?

Premier May heeft de Brexitdeal er niet doorheen gekregen, maar de daarop volgende motie van wantrouwen wel overleefd. Wat overheerst, is chaos en onzekerheid over ‘hoe nu verder’. May, de EU en Europese regeringsleiders zullen in overleg treden om te kijken hoe een harde brexit kan worden afgewend. Van EU-kant wil men daar in ieder geval zijn best voor doen, zo is uit de reacties op te maken. Maar hoe gaat het nu verder met door de EU gefinancierde projecten met Britse projectpartners?

Draft Withdrawal Agreement van tafel

Door de afkeuring door het Britse parlement van ‘May’s deal’ is het Draft Withdrawal Agreement, waarin onder meer was opgenomen dat het VK tot en met 2020 onverminderd gebruik kan blijven maken van de programma’s en activiteiten uit het Multiannual Financial Framework, vooralsnog van tafel. Dit betekent dat, vanuit de EU gezien, er geen garantie wordt gegeven dat EU-funding na een Brexit voor projecten met Britse partners onverminderd blijft doorlopen. Om dit te onderstrepen neemt de EU op dit moment in elke evaluation letter een tekst op die aangeeft dat het project ‘alleen tot het einde ervan wordt gehonoreerd indien het withdrawal agreement tot stand komt’. Als dat niet het geval is, zullen Britse deelnemers het recht op EU-subsidie verliezen danwel de mogelijkheid krijgen hun deelname aan het project te beëindigen. In dit opzicht is het tot stand komen van een nieuwe deal tussen het VK en de EU vóór de Brexitdatum van 29 maart 2019 dus nog steeds van groot belang.

Zekerheid vanuit Verenigd Koninkrijk

Eerder meldden wij al dat het Britse Department for Business, Energy & Industrial Strategy in september 2018 een Q&A over Horizon 2020 heeft opgesteld met daarin de ‘underwrite guarantee’. Daarin geeft het VK de garantie dat, mocht het withdrawal agreement niet worden ondertekend, de Britse overheid borg staat voor het continueren van de Horizon 2020-verplichtingen gedurende de gehele looptijd van het project. Ondanks de vele belangen, die zonder twijfel een rol spelen bij de huidige Brexit-chaos, kan met zekerheid worden gesteld dat het VK en de EU alle belang hebben bij een goede economische relatie. Daaronder valt ook samenwerking op de gebieden die door het Multiannual Financial Framework worden gestimuleerd. Mocht het komen tot een harde Brexit dan mag toch verwacht worden dat het VK het underwrite guarantee voor lopende EU-projecten met Britse partners met overtuiging zal toepassen: die projecten vormen immers voor het Verenigd Koninkrijk de ‘lifeline’ naar de Europese innovatie-economie.

Advies om Brexit-gevolgen te beperken

Temidden van al dit tumult vormt de Brexit-voucher een bescheiden rustpuntje. Deze voucher biedt Nederlandse mkb’s de mogelijkheid om bij een externe deskundige advies in te winnen met concrete aanbevelingen en acties om de nadelige gevolgen van een Brexit voor hun bedrijf te beperken. Zo kan het advies ingaan op alternatieve markten voor export of import, een beoordeling van die markten, of de gevolgen voor het transport, de logistiek of andere bedrijfsprocessen. De Brexit-voucher geeft recht op een subsidie tot 2.500 euro. Doe hier de Impactscan om de mogelijke nadelen van een Brexit in kaart te brengen. Contact over dit onderwerp? Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement