Glastuinders: geïnteresseerd in hernieuwbare energie?

De overheid wil duurzaamheid ook in de glastuinbouwsector stimuleren. Innovatie is hiervoor essentieel: bijvoorbeeld om CO2-uitstoot te verminderen of energie te besparen. Als u een idee of project heeft op dit gebied kunt u van 17 tot en met 31 mei MEI-subsidie (Marktintroductie Energie-Innovaties) aanvragen.

Subsidie energie-innovaties in de glastuinbouw

In tegenstelling tot andere subsidies voor de glastuinbouw is de MEI geen gewone ‘investeringssubsidie’. Alleen investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen in de beginfase van marktintroductie komen in aanmerking voor subsidie. Bovendien krijgen alleen de beste projecten subsidie. Zowel mkb’s als grotere bedrijven komen voor de subsidie in aanmerking. Zo’n 30 tot 40 procent van de bouw of aanschaf en advieskosten binnen een project kan in aanmerking komen, met een minimum van 150.000 euro en een maximum van 1,5 miljoen euro per aanvraag.

Energie-doorbraak in glasteelt via Kas als Energiebron

De MEI-regeling maakt onderdeel uit van het innovatieprogramma Kas als Energiebron, een samenwerking tussen LTO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma is erop gericht om kennis en (teelt)technieken te ontwikkelen om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie te gebruiken. Het programma stelt hiervoor onder meer subsidies beschikbaar, maar wil ook kennisuitwisseling stimuleren en zorgen voor betaalbare technieken. Zo moeten er nieuwe innovaties komen die een doorbraak in de glastuinbouw kunnen betekenen.

Uw kas(energiesysteem) subsidiëren?

Als u werkt aan innovatie in uw kas of in de glastuinbouw helpen wij u graag onderzoeken of deze subsidie aansluit bij uw ideeën. Neem in dit geval gerust contact op met een van onze energie-experts.

MEI