Horizon 2020 onder de loep: nog 35 miljard euro beschikbaar

In de artikelreeks ‘Horizon 2020 onder de loep’ wordt ingezoomd op het Horizon 2020-programma. Met nog twee jaar te gaan, is er nog liefst 35 miljard euro aan subsidie beschikbaar. Kansen genoeg dus voor innovatieve bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen die in Europees verband werken aan onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

Horizon 2020 subsidie update: ruim 3 miljard euro subsidie voor Nederland

Met inmiddels bijna vijf programmajaren achter de rug, kan er voorzichtig een balans worden opgemaakt. Recent meldde RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) dat Nederland ruim 3 miljard euro aan Horizon 2020-subsidie heeft ontvangen van de 39,7 miljard euro die de Europese Commissie tot nu toe heeft toegekend. Dat is een succespercentage van ruim 7,5%. Daarmee staat Nederland op de zesde plaats van EU-lidstaten die de meeste Horizon 2020-subsidie ontvangen. De top 5 ziet er als volgt uit:

  1. Verenigd Koninkrijk
  2. Duitsland
  3. Italië
  4. Spanje
  5. Frankrijk

Goed om te weten, is dat PNO Consultants in al deze landen actief is met eigen kantoren.

Mkb’s succesvol in Horizon 2020

Bij het maken van een onderverdeling naar het type Nederlandse organisaties dat het beste presteert, komt het volgende lijstje naar voren:

  • universiteiten en universitaire medische centra: in totaal ruim 1,5 miljard euro (50,6%)
  • bedrijven: in totaal 781 miljoen euro (25,8%)
  • onderzoeksinstellingen: ruim 535 miljoen euro (bijna 18%)

Verder blijkt uit de cijfers van begin december dat in totaal 1151 unieke Nederlandse bedrijven tot nu toe met succes hebben deelgenomen aan Horizon 2020. Hiervan zijn er maar liefst 930 mkb. Dat is een aandeel van ruim 80%. Bovendien ontvangen mkb’s 522 miljoen euro van de in totaal 781 miljoen euro die aan Nederlandse bedrijven is toegekend. Dat is tweederde deel van het toegekende budget.

Bovengemiddelde slaagkans met PNO

Op de peildatum van begin december blijkt dat waar het Europese gemiddelde 12,5% bedraagt, de slaagkans van Nederlandse deelnemers aan het Horizon 2020-programma op 16,4% ligt. De slaagkans van PNO Consultants is zelfs nog hoger (ruim 24% over het kalenderjaar 2017). Nederlandse organisaties participeren in 3630 projecten van de in totaal 21.276 projecten waaraan de Europese Commissie tot nu toe subsidie heeft verstrekt. Dat is een deelnemingsgraad van 17% wat betekent dat bij bijna een op de vijf projecten sprake is van Nederlandse deelname.

Horizon 2020: budget en kansen genoeg

Met een beschikbaar budget van 35 miljard euro zijn er nog volop kansen voor innovatieve organisaties met Europese ambities. Bijvoorbeeld via het Marie Curie ITN-programma (Initial Training Networks) met deadline op 15 januari of via het SME-Instrument met deadlines op 9 januari voor fase 2-aanvragen en 13 februari voor fase 1-aanvragen. Heeft u concrete projectplannen? Neem dan snel contact op met onze Horizon 2020-experts.