Horizon 2020 onder de loep: Energiesector

In de artikelreeks ‘Horizon 2020 onder de loep’ wordt bekeken hoe diverse sectoren hun innovatieve projecten kunnen financieren met behulp van Horizon 2020. Deze week de energiesector.

Horizon 2020: Innovatie in de energiesector

De Europese energiesector innoveert volop om concurrerend te blijven. Na het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 is die noodzaak alleen nog maar toegenomen. Het akkoord heeft een duidelijke en ambitieuze richting bepaald voor investeringen in duurzame innovatie. De overgang naar schone energie zal de Europese economie helpen moderniseren en zo bijdragen aan zowel groei als werkgelegenheid. De Europese Commissie heeft daarom een aantal maatregelen voorgesteld om dit doel te bereiken, het meest recent het pakket maatregelen voor ‘Schone energie voor alle Europeanen’ van november 2016 met drie overkoepelende doelstellingen:

  1. energie-efficiëntie moet op de eerste plaats komen,
  2. Europa moet wereldwijd toonaangevend worden in hernieuwbare energie en
  3. energie moet betaalbaar blijven voor iedereen.

Horizon 2020 Werkprogramma ‘Secure, clean and efficient energy’

De geformuleerde doelstellingen komen ook duidelijk terug in het Horizon 2020 – Werkprogramma 2018-2020 Secure, clean and efficient energy, dat deze zomer nog is bijgewerkt. Het werkprogramma bestaat uit een grote hoeveelheid ‘calls’ (subsidieoproepen) die zijn gegroepeerd rondom een aantal hoofdthema’s. De overgrote meerderheid van de activiteiten die deel uitmaakt van dit werkprogramma draait rondom het thema “Opbouwen van een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst”. Daarbinnen staan de volgende onderwerpen centraal:

  • energie-efficiëntie
  • mondiaal leiderschap in hernieuwbare energiebronnen
  • slimme en schone energie voor consumenten
  • slimme op de burger gerichte energiesystemen
  • slimme steden en gemeenschappen
  • koolstofvrij maken van de energie-intensieve industrie.

Andere hoofdthema’s zijn de ontwikkeling van een nieuwe generatie batterijen en het hervormen van de energiesector door digitalisering. Kortom, voor iedereen die bij wil dragen aan de energietransitie biedt Horizon 2020 Energy legio mogelijkheden.

Voor wie is Horizon 2020 Energy?

Universiteiten, onderzoeksinstellingen, mkb’s, grotere organisaties en overheden kunnen Horizon 2020 Energy aanvragen. Zij moeten dan meestal wel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. met minimaal drie partijen uit drie verschillende EU-landen. Een mooi recent voorbeeld van een succesvol energieproject is het Arbaheat-project waarin een door PNO gecoördineerd Europees consortium 19 miljoen euro subsidie heeft gekregen om de kolencentrale van ENGIE in Rotterdam, om te bouwen naar een biomassagestookte centrale. Naast ENGIE (NL), Arbaflame (NO) en PNO Consultants zijn ECN part of TNO (NL), Sintef (NO), de Universiteit van Brussel (BE), het Havenbedrijf Rotterdam (NL) en de Universiteit van Bergen (NO) onderdeel van het ARBAHEAT-consortium.

Horizon 2020: van idee tot uitvoering

Aan het opstellen en schrijven van een Horizon 2020-subsidieaanvraag, waarbij PNO u natuurlijk graag van dienst is, gaat een heel traject vooraf. Een project begint immers met een innovatief idee dat moet worden gevormd en worden uitgewerkt. Wij denken graag met u mee en helpen uw project te ontwikkelen. En natuurlijk ook bij het zoeken en vinden van de juiste partners! Kortom, wilt u meer weten over Horizon 2020 Energy, onze energieprojecten of wilt u uw energieproject aan ons voorleggen? Neem dan contact op met onze energie-experts. Zij helpen u graag verder.