Van Wijnen ontvangt Horizon 2020 subsidie voor wijkaanpak vastgoed

 

Projectontwikkelaar Van Wijnen krijgt ruim een miljoen euro subsidie uit het Europese Horizon 2020-programma voor de uitwerking van een model voor een integrale wijkgerichte verduurzaming van vastgoed. PNO is betrokken geweest bij het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag.

Horizon 2020 subsidie voor wijkaanpak vastgoed

Het Horizon 2020 Werkprogramma ‘Secure, clean and efficient energy’ richt zich onder meer op het thema “Bouwen van een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst”. Een van de belangrijkste subthema’s is energie-efficiëntie. Een specifiek onderwerp dat voor subsidie in aanmerking komt, is ‘Aggregatie – Projectontwikkelingsondersteuning’. Investeerders en kredietverstrekkers moeten meer vertrouwen krijgen in investeringsprojecten op het gebied van energie-efficiëntie omdat ze nog steeds als risicovol en gefragmenteerd worden gezien.

Innovatieve marktgerichte initiatieven, gericht op het bundelen van projecten, die financieringsoplossingen bieden die de transactiekosten tot een minimum beperken, zijn van grote toegevoegde waarde voor het behalen van Europese en nationale klimaatdoelstellingen. De Horizon 2020 subsidie ondersteunt de ontwikkeling van de technische, economische en juridische deskundigheid die nodig is voor de ontwikkeling van een project. Het doel van het project is dat het leidt tot de start van concrete investeringen op gebied van verduurzaming.

Nieuwe energie-efficiëntie-investeringen

Het District Energy Efficiency Subscriptions (DistrictEES) project van Van Wijnen heeft tot doel de EPC- gebaseerde (Energy Performance Contracting) renovatie van drie wijken in Gelderland te realiseren, deels gefinancierd door private investeerders. DistrictEES bouwt voort op één van de succesvolle EPC-modellen van Nederland voor woningrenovatie, het WoningAbonnement. In dit project past Van Wijnen dit model toe op vier verschillende eindgebruikersgroepen: privé-eigenaren, woningcorporaties, openbare gebouwen en commerciële gebouwen. De gedachte achter het project is dat duurzaamheidsmaatregelen gebiedsgericht via een gefinancierd aanbod aan vastgoedeigenaren worden aangeboden, waarbij de investering via besparing op de energierekening wordt terugbetaald.

Samenwerking met diverse partijen

Van Wijnen is al geruime tijd actief om een antwoord te bieden op de vraag die met name vanuit woningcorporaties en gemeentes bestaat om verduurzamingsvraagstukken voor diverse gebouweigenaren integraal aan te pakken. Van Wijnen ontwikkelt het businessmodel in de komende drie jaar met diverse gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, financiële instellingen en marktpartijen. De kern van het model is een gebiedsgerichte aanpak met een gefinancierd aanbod aan alle vastgoedeigenaren binnen de kaders van een totaalplan om de wijk aardgasvrij te maken.

Pilots

Van Wijnen werkt het businessmodel uit aan de hand van een aantal pilots. Het model biedt ruimte aan slimme energetische verbeteringen, circulariteit en lokale energieoplossingen. De aanpak zorgt ervoor dat de klimaatdoelen sneller behaald worden en dat wijken socialer, groener en mooier worden. Van Wijnen wil graag in gesprek met gemeenten en marktpartijen over dit businessmodel. Directeur Christiaan Logtenberg: “Een wijk is een verzameling van mensen die wonen, werken, leren, recreëren en voor elkaar zorgen. De belangen lijken vaak net zo verschillend als de mensen. Van Wijnen brengt de gezamenlijke belangen op tafel en organiseert samenwerking.”

Meer weten?

Bent u actief in de woningmarkt en heeft u plannen voor de verduurzaming van vastgoed op wijkniveau? Van Wijnen en PNO hebben veel ervaring met dergelijke trajecten. Van Wijnen heeft een mooie aanpak hiervoor ontwikkeld en PNO kan zorgen voor ondersteuning met subsidies voor de relevante investeringen. Ook denken wij graag proactief met u mee, bijvoorbeeld over slimme vraagbundeling en ketensamenwerking. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement