Impulsaanpak Winkelgebieden zet in op leefbaarheid van kernen

De retail in winkelgebieden in binnensteden en kernen heeft het zwaar. De coronapandemie met haar lockdowns heeft hieraan fors bijgedragen. Structurele leegstand is het gevolg waardoor ze steeds minder aantrekkelijk en leefbaar zijn. Het programma Impulsaanpak Winkelgebieden moet hierin met 100 miljoen euro verandering brengen en winkelgebieden nieuw toekomstperspectief geven.

Doel van Impulsaanpak Winkelgebieden

In april 2022 lanceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een nieuw subsidieprogramma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’. De regeling sluit aan op de Retailagenda uit 2021. Hierin zetten stakeholders als de rijksoverheid, gemeenten, provincies, retailers, de vastgoedsector en kennisinstellingen samen hun strategische visie uiteen op een toekomstbestendige retail en de leefbaarheid en duurzaamheid van kernen. De thema’s die aan bod komen hebben betrekking op consumentengedrag; duurzaamheid; stedelijke ontwikkeling; human capital en digitalisering en innovatie.

Wie kunnen aanvragen?

Alleen gemeenten kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit de Impulsaanpak Winkelgebieden. Zij kunnen deze subsidie aanvragen voor het ‘herstructureren’ van bestaande winkelgebieden. Die herstructurering kan bestaan uit: renovatie, transformatie, sloop-nieuwbouw en/of de aanleg van openbare voorzieningen in het projectgebied. Zij moeten hiervoor een projectplan opstellen waarbij ze een samenwerking aangaan met private investeerders. De plannen moeten binnen zeven jaar worden gerealiseerd.

Waaraan moet een project voldoen?

Projecten komen in aanmerking voor de Impulsaanpak Winkelgebieden wanneer zij onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er is sprake van een samenwerkingsverband van ten minste één gemeente en twee private partijen.
 • De locatie van het projectgebied past binnen de definitie van de Impulsaanpak Winkelgebieden: Het betreft een deel van een centraal winkelgebied of binnenstedelijke winkelstraat. Het gaat om een integraal project in een aaneengesloten gebied.
 • Het project vindt niet plaats in een G4 gemeente (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht).
 • De onrendabele top van het project bedraagt minstens 1 miljoen euro.

Beste projecten krijgen subsidie

Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) toetst de projectvoorstellen op basis van een aantal criteria. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mate waarin de plannen een positief effect hebben op de:

 • gebruikswaarde van het winkelgebied
 • belevingswaarde van het winkelgebied
 • toekomstwaarde van het winkelgebied.

Een degelijk projectplan met een uitstekende financiële onderbouwing is essentieel voor het indienen van een kansrijke aanvraag.

Budget en subsidiebedrag

Het totaal beschikbare budget voor de Impulsaanpak Winkelgebieden is 100 miljoen euro. Het ministerie verdeelt dit over vier indieningstijdvakken. Het budget voor de eerste aanvraagronde bedraagt 22 miljoen euro. De subsidie bedraagt ten hoogste 25% van de toerekenbare, subsidiabele kosten en is maximaal 5 miljoen euro per project. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn onder meer kosten voor het vrijmaken van aangepakt vastgoed, grondkosten en vastgoedkosten (verbouw-/renovatiekosten).

Aanvraagperiode en deadlines

De eerste aanvraagronde staat open voor aanvragen van 9 mei 2022 (9:00 uur) tot en met 30 mei 2022 (12:00 uur). Daarna volgen nog drie verdere rondes; de aanvraagtijdvakken daarvoor zijn nog niet bekendgemaakt.

Meer weten over Impulsaanpak Winkelgebieden?

Bent u een gemeente en heeft u plannen voor het aanvragen van een subsidie uit de Impulsaanpak Winkelgebieden? Alleen uitmuntende projecten ontvangen subsidie. Begin dus tijdig met het opstellen van een optimaal projectplan. De experts van PNO zijn u graag van dienst. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement