In derde steunpakket ook maatregelen voor investeren en innoveren, WBSO gaat omhoog

 

In de kamerbrief van vrijdag 28 augustus geeft het kabinet inzicht in de opzet van het derde steunpakket. In dit steunpakket, en deels vooruitlopend op Prinsjesdag, wordt nu ook expliciet aandacht besteed aan investeringen en innovatie. Positief nieuws is alvast dat de eerste schijf van de WBSO wordt verhoogd.

Breder maatregelenpakket, naast directe steun aan noodlijdende bedrijven ook vooruitkijken

De basis van het nieuwe steunpakket bestaat grotendeels uit een verlenging van de bestaande maatregelen ter beteugeling van de gevolgen van de coronacrisis. Zo worden de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verlengd tot en met 30 juni 2021. Maar met het opnemen van maatregelen om investeringen en innovatie te stimuleren geeft het kabinet nadrukkelijk aan ook weer verder vooruit te willen kijken. Behalve het versnellen van publieke investeringen en het aanjagen van private investeringen neemt het kabinet daarom maatregelen om de solvabiliteitspositie van bedrijven te versterken en innovatie te stimuleren.

De maatregelen gericht op investeringen op een rij

Om investeringen te stimuleren neemt het kabinet een aantal maatregelen:

 • versnelling van publieke investeringen: op het gebied van bouw en leefomgeving wordt voor een extra bedrag van zo’n 1,5 miljard euro aan investeringen naar voren gehaald;
 • er komt een speciaal fonds waaraan naast institutionele beleggers ook de overheid deelneemt – om te beginnen voor 300 miljoen euro; middelen uit dit fonds kunnen worden gebruikt voor de herkapitalisatie van bedrijven met solvabiliteitsproblemen
 • een speciale faciliteit voor start-ups en scale-ups (bijdrage van het Rijk is 150 miljoen euro) waarmee bedrijven het eigen vermogen kunnen versterken. Daarnaast wordt het fondsvermogen van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) versterkt met 150 miljoen euro, eveneens bedoeld om start-ups en scale-ups extra te ondersteunen
 • het tarief van de eerste schijf van de WBSO (32% over de eerste 350.000 euro aan S&O (loon)kosten, voor starters is dit 40%) wordt tijdelijk verhoogd; dit betekent dus een hogere korting op de S&O-loonbelasting en maakt het extra aantrekkelijk om WBSO aan te vragen. Op Prinsjesdag worden de details bekend gemaakt
 • er wordt een bedrag van 255 miljoen euro vrijgemaakt als cofinanciering van de EU-programma’s Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en Next Generation EU, voor zover het gaat om ontwikkeling, onderzoek en innovatie, duurzaamheid en digitalisering.
 • ook heeft het kabinet een akkoord bereikt met vakbonden en werkgevers, waarbij is afgesproken om ruim 1 miljard euro uit te trekken voor het begeleiden van mensen naar nieuw werk en omscholing.

Signaal om te blijven investeren en innoveren

Hoewel niet alle middelen beschikbaar komen als directe subsidies voor bedrijven, kunnen deze maatregelen wel worden gezien als een stimulans om te blijven investeren en innoveren – simpelweg omdat de overheid dat ook doet. De concrete invulling van diverse maatregelen zal op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte via de Subsidieflits.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u met ons overleggen, bijvoorbeeld over uw innovatieplannen en de financiering daarvan, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via 088-8381381 of door het sturen van een berichtje:


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement