Innovatiebudgetten 2018 verhoogd met 75 miljoen

In het Regeerakkoord van oktober 2017 beloofde het Kabinet een extra investeringsimpuls voor innovatie en onderzoek. De impuls zou stapsgewijs worden ingevoerd en neerkomen op 200 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Deze week maakte staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meer details bekend over het eerste investeringsjaar 2018. In totaal gaat het om een extra investering van 75 miljoen euro. Dit wordt verdeeld langs drie lijnen: TO2-instellingen, PPS-projecten en mkb-ondersteuning.

TO2-instellingen en PPS-projecten profiteren van verhoogde innovatiebudgetten 2018

De eerste impuls is gericht op TO2-instellingen: de grote technologische onderzoeksinstituten TNO, ECN, Marin, NLR, Deltares en Wageningen Research. Zij ontvangen samen 42 miljoen euro. De tweede investeringsimpuls is 15 miljoen euro voor PPS-onderzoeksprojecten bij universiteiten en andere publieke kennisinstellingen. Zij kunnen de verhoogde innovatiebudgetten goed gebruiken, want ook het bedrijfsleven investeert steeds meer in dit soort onderzoek. Daarbij zal ook het PPS-toeslagpercentage worden verhoogd, van 25% naar 30%.

Mkb-innovatie versterkt met extra budget

Het mooiste nieuws voor het bedrijfsleven is dat 18 miljoen euro extra wordt ingezet voor het versterken van de innovatiekracht bij het mkb. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Het budget voor de populaire MIT-subsidie wordt in 2018 verhoogd naar 40 miljoen (was 35 miljoen in 2017). Het is de bedoeling dat die extra Rijksbijdrage ook zal leiden tot extra investeringen van de provincies, zo stelt de staatssecretaris. Nieuwe MIT-rondes starten in april en juli. Deze week is ook bekendgemaakt dat de maximum-subsidie voor een MIT R&D-samenwerkingsproject dit jaar omhoog gaat van 200.000 naar 350.000 euro.
  • De Innovatiekrediet-regeling krijgt dit jaar een extra budget van 8,5 miljoen euro. Daardoor kan er voor 70 miljoen aan kredieten worden verleend.
  • Verder komt 7,5 miljoen beschikbaar voor andere maatregelen, zoals fieldlabs, steun aan startups, kennisdeling rondom ‘digitalisering in het mkb’, nieuwe SBIR-oproepen (rondom maatschappelijke thema’s) en de voortzetting van het Techniekpact.

Overgangsjaar 2018

2018 is nadrukkelijk nog een overgangsjaar, zo benadrukt de staatssecretaris. Er is bewust gekozen voor een snelle start, en voor het gebruik van bestaande instrumenten, instituten en agenda’s. Verdere vernieuwingen zullen nog volgen, zoals de vernieuwing van het topsectorenbeleid. Dit zal meer gaan focussen op grote ‘maatschappelijke thema’s’ (ook nieuwe, die nog niet expliciet zijn benoemd in het huidige topsectorenbeleid). Zo zal er naar verwachting meer aandacht komen voor Energietransitie/duurzaamheid; Landbouw/water/voedsel; en Kwantum/hightech/nano/fotonica.

PNO volgt deze belangrijke ontwikkelingen op de voet en zal u hierover blijven informeren. Als u vragen heeft over de vernieuwingen rondom het topsectorenbeleid, dan kunt uiteraard contact met ons opnemen.