Innovatieplannen Prinsjesdag 2020 bieden toekomstperspectief

 

“Het blijft sturen in de mist, maar we doen het nodige om ons voor te bereiden op de toekomst”, zei minister Hoekstra van Financiën gisteren bij de presentatie van de Miljoenennota. Het kabinet investeert fors in innovatie om uit de crisis te komen, maar met een ongewisse uitkomst. In dit artikel bespreken we de belangrijkste voorstellen op het gebied van ontwikkeling en innovatie.

Nationaal Groeifonds

Vorige week presenteerden de ministers Hoekstra en Wiebes al het Nationaal Groeifonds, maar het fonds is ook opgenomen in de miljoenennota. Het Groeifonds richt zich op publieke investeringen die bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland. De komende vijf jaar maakt het kabinet hier 20 miljard euro voor vrij. Het fonds investeert in infrastructuur, kennisontwikkeling én R&D en innovatie.

150 miljoen voor nationale scale-up faciliteit

Het kabinet investeert 150 miljoen euro in een grote nationale scale-up faciliteit om start- en scale-ups te laten groeien. Investeringen vanuit het fonds zorgen voor een groter eigen vermogen van scale-ups en daarmee een betere solvabiliteitspositie waardoor deze bedrijven kunnen doorgroeien.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ontvangen 150 miljoen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) krijgen 150 miljoen voor de ondersteuning van innovatieve mkb’s. Met een groter fondsvermogen kunnen de ROM’s in nieuwe financieringsrondes het eigen vermogen van vooral innovatieve mkb’s versterken. Hierdoor krijgen zij een betere solvabiliteitspositie. Regio’s moeten wel zelf mee-investeren (cofinanciering).

Sleuteltechnologieën zijn key

Sleuteltechnologieën gaan een grote impact hebben op onze  manier van leven, leren, innoveren, werken en produceren. Deze technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, kwantum- en nanotechnologie, dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een betere gezondheid of duurzamer produceren. Ter stimulans investeert het kabinet vanaf 2021 elk jaar 10 miljoen euro in deze technologieën. Bovendien stelt het de komende jaren 23,5 miljoen euro extra beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI).

300 miljoen voor investeringsfonds (middel)grote bedrijven

Het kabinet reserveert 300 miljoen voor een voorgenomen investeringsfonds om (middel)grote bedrijven gezond te houden. De coronacrisis zorgt ervoor dat (middel)grote Nederlandse bedrijven te maken krijgen met solvabiliteitsproblemen. Ze hebben dan behoefte aan herkapitalisatie, een wijziging van de kapitaalstructuur bijvoorbeeld door de uitgifte van aandelen. Het fonds, een initiatief van VNO-NCW samen met institutionele beleggers, helpt deze bedrijven hierbij. De Staat treedt dan op als een stille vennoot om het risico van staatssteun weg te nemen. In het najaar neemt het kabinet hier een definitief besluit over.

255 miljoen voor cofinanciering EU-programma’s

Het kabinet reserveert 255 miljoen euro voor het meebetalen aan EU-innovatieprogramma’s.
Enkele programma’s zijn:

Belastingplan 2021

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting

Het kabinet kondigt aan dat de geplande verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief vanwege de coronacrisis niet door gaat. Het hoge vennootschapsbelastingtarief blijft dus 25%  en het lage vennootschapsbelastingtarief gaat omlaag van 16,5% naar 15%. Ook stelt het kabinet voor de eerste tariefschijf – waar vanaf 2021 het lage vennootschapsbelastingtarief van 15% op van toepassing is – te verlengen naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.

Verhoging innovatieboxtarief

Het kabinet kondigt ook aan dat het effectieve tarief van de innovatiebox omhoog gaat van 7% naar 9%. Bij de innovatiebox betalen ondernemers over de winst die voortkomt uit innovatie vanaf 2021 dus het vennootschapsbelastingtarief van 9% in plaats van 25% voor winsten boven de € 245.000 ( tarief 2021) of € 395.000 (tarief 2022). Een belastingvoordeel van 64%. De voordelen van de innovatiebox blijven dus nog steeds aanzienlijk. De innovatiebox is bestemd voor bedrijven uit elke sector en van iedere omvang. Alle ondernemingen die gebruik willen maken van de innovatiebox hebben in ieder geval een WBSO-beschikking nodig. Bij grotere bedrijven is er naast de WBSO ook een tweede toegangsticket nodig. Wilt u meer weten over deze regeling en hoe andere bedrijven ervan profiteren. Of heeft u deze al eerder aangevraagd, en wilt u deze verlengen? Download dan ons innovatiebox-magazine.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Het kabinet voert per 2021 de zogenaamde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in. Een crisismaatregel met een looptijd van twee jaar. Ondernemers die investeren en bijvoorbeeld een nieuwe machine kopen, krijgen een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Het kabinet moet de details van de regeling nog verder uitwerken. Na twee jaar is het de bedoeling dat de BIK-regeling een structureel karakter krijgt, gericht op het verlagen van werkgeverskosten.

Ontwikkelingen volgen

De uitdagingen voor het kabinet zijn dusdanig groot dat innovatie broodnodig blijft, en de overheid daarin zonder twijfel haar verantwoordelijkheid blijft nemen. Over stimuleringsbeleid verwachten we dus nog volop nieuws voor en in 2021. Nieuws dat wij op de voet blijven volgen en u, voorzien van duiding en advies, blijven melden. U kunt natuurlijk altijd contact opnemen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement