Is uw jaarrekening 2017 al up-to-date voor de innovatiebox?

Bent u druk bezig met de afronding van uw jaarrekening 2017 en wilt u voor dat jaar gebruik (blijven) maken van de innovatiebox? Houd er dan rekening mee dat lopende vaststellingsovereenkomsten innovatiebox vervallen en desgewenst moeten worden hernieuwd.

Innovatiebox: hopelijk heeft u al actie ondernomen

Wij meldden het al eerder: door een wetswijziging per 1 januari 2017 komen alle vaststellingsovereenkomsten innovatiebox te vervallen. Er staat in iedere innovatiebox-vaststellingsovereenkomst een bepaling die zorgt voor beëindiging van die vaststellingsovereenkomst bij een relevante wetswijziging. Wilt u dus ook over het boekjaar 2017 en de daarop volgende jaren gebruik blijven maken van de innovatiebox? Dan is actie vereist!

Tot 50 miljoen euro jaaromzet volstaat voor modelverklaring

Er zijn twee mogelijkheden, afhankelijk van de omvang van uw onderneming: óf u moet in overleg met de Belastingdienst om een nieuwe innovatieboxovereenkomst af te sluiten, óf het ondertekenen van een modelverklaring volstaat. Deze modelverklaring maakt het – onder voorwaarden – mogelijk voor kleinere belastingplichtigen (met een gemiddelde groepsomzet per jaar tot 50 miljoen euro) om de vaststellingsovereenkomst alsnog in stand te houden. Als u onverkort gebruik wilt blijven maken van de innovatiebox, is het van groot belang dat u deze verklaring tijdig indient.

Modelverklaring of maatwerk?

Bent u benieuwd of u voldoet aan de voorwaarden, en of een modelverklaring voor uw onderneming volstaat? Wilt u weten of overleg met de Belastingdienst in uw situatie noodzakelijk is? Neem contact op met een van de specialisten van PNO Consultants om uw innovatiebox-afspraak in stand te houden.