Kabinet trekt BIK-regeling in

 

Het kabinet heeft de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingetrokken. Voor de op 1 januari van dit jaar gestarte regeling gaf de EU geen garantie dat de BIK geoorloofde staatssteun betreft. Het kabinet komt met een nieuw voorstel voor besteding van het budget. Dit zal mogelijk plaatsvinden in de vorm van een korting op de premie voor het werkloosheidsfonds.

Investeringen naar voren halen

Met de BIK-regeling wilde het kabinet ondernemers stimuleren om investeringen naar voren te halen om zo snel mogelijk uit de crisis te komen. De organisatie kon een percentage van de gedane investering in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. Daarvoor was een budget beschikbaar van 4 miljard euro, verdeeld over de jaren 2021 en 2022. Voor 2021 kijkt het kabinet nu naar de mogelijkheid om de WW-premies te verlagen. Voor 2022 zijn nog geen plannen bekend.

Geoorloofde staatssteun

Om er zeker van te zijn dat de BIK-regeling als geoorloofde staatssteun kon worden beschouwd, legde het kabinet deze vraag voor aan de Europese Commissie. Uit de Kamerbrief van vrijdag 28 mei: “De Commissie heeft die vraag welwillend in behandeling genomen. Uit het informele overleg met de Commissie kwam naar voren dat zij de gehele BIK in ogenschouw heeft genomen en zij daarvoor geen garantie kon geven dat de BIK geoorloofde staatssteun betreft. Het kabinet is van mening dat de BIK als geheel geen staatssteun is. Desondanks kan de onzekerheid die nu is ontstaan over de vraag of de BIK in den brede staatssteun is, niet op korte termijn worden weggenomen. Gelet op deze situatie vindt het kabinet het verstandig om snel over te gaan tot een andere ondersteuning van bedrijfsleven en de BIK stop te zetten.”

Alternatieven

De BIK-regeling hanteerde, als het gaat om investeringen, een brede omschrijving: alle voor de eigen bedrijfsvoering benodigde nieuwe en niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen met een minimale waarde van 1.500 euro per bedrijfsmiddel kwamen in aanmerking. Hoewel er geen andere regeling bestaat met een zo brede omschrijving zijn er toch enkele vergelijkbare regelingen die als alternatief kunnen worden bekeken door investerende ondernemers:

  • WBSO – kosten en uitgaven die betrekking hebben op een R&D-project
  • EIA – fiscale korting op energiebesparende investeringen
  • MIA/Vamil – fiscale korting op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
  • KIA – voor bedrijfsinvesteringen tussen 2.400 en en 328.721 euro (2021) kan een fiscale korting worden verkregen.

Bespreek uw investeringsplannen altijd

Gelukkig bespreken wij dagelijks nieuwe plannen met onze klanten, en dat is een goed teken voor de economie. Met of zonder BIK: bespreek altijd uw investeringsplannen met een subsidiedeskundige. Er zijn mogelijk interessante alternatieven waarvan u kunt profiteren. Een telefoontje is zo gepleegd en levert u al veel waardevolle informatie op. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement