‘Kansen voor West III’ start subsidierondes in juni

Belangrijk nieuws voor bedrijven in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland: het nieuwe EFRO-programma ‘Kansen voor West III’ is gereed! In juni start de eerste aanvraagronde van dit gloednieuwe meerjarenprogramma met verschillende openstellingen. Lees hier voor welke projecten en welke thema’s een aanvraag kan worden ingediend.

Over het nieuwe ‘Kansen voor West’ programma

‘Kansen voor West’ is de naam van een Europees subsidieprogramma gericht op de ontwikkeling van de economie in West-Nederland. Het programma wordt grotendeels gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). Ook de landsdelen Noord-, Oost- en Zuid-Nederland hebben hun eigen EFRO-programma’s, elk met eigen regionale nadrukken en spelregels.

Het nieuwe EFRO-programma voor de regio West-Nederland heet ‘Kansen voor West III’ en loopt van 2022 tot eind 2029. Het is de derde editie en de opvolger van ‘Kansen voor West II’ dat in de periode 2014-2021 veel regionale innovaties in gang heeft gezet. Het nieuwe meerjarenprogramma krijgt een budget van circa 237 miljoen euro. Dit geld wordt verdeeld over verschillende specifieke openstellingen binnen de provincies en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Subsidiethema’s en aanvraagrondes

Het ‘Kansen voor West III’ programma is opgezet rondom zes hoofdthema’s. Kort gezegd gaat het om:

 • innovatie (onderzoeks- en innovatiecapaciteit, invoering van geavanceerde technologieën)
 • energie-efficiëntie (energie-efficiëntie maatregelen, verminderen van CO₂ uitstoot)
 • hernieuwbare energie
 • energiesystemen (ontwikkelen van slimme energiesystemen, grids en opslag)
 • circulaire economie (transitie naar een circulaire economie)
 • duurzame stedelijke ontwikkeling (geïntegreerde sociale, economische en ecologische/duurzame ontwikkeling, cultureel erfgoed, toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden).

Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. De komende vier jaar is er twee keer per jaar een ‘openstellingsmoment’: daarbij worden steeds verschillende subsidierondes gelanceerd rondom specifieke onderwerpen. De eerste ronde start op 1 juni 2022.

Welke projecten vallen binnen de eerste ronde?

De aanvraagronde van juni 2022 bestaat uit liefst dertien aparte openstellingen. In de aanloop naar de openstellingsdatum zullen de betrokken steunpunten nog meer details bekendmaken over elk subsidieonderdeel. Hieronder gaan we kort in op de hoofdlijnen en belangrijkste subsidiemogelijkheden:

 • In Noord-Holland is 2 miljoen euro beschikbaar voor innovatieprojecten die goed passen binnen de regionale innovatiestrategie (RIS3) en met minstens 200.000 euro aan projectkosten: de subsidie vergoedt 40% van de kosten tot een subsidiebedrag van 1 miljoen euro. Verder is er 2 miljoen euro beschikbaar voor LSH-samenwerkingsprojecten: de subsidie vergoedt 30% van de kosten tot maximaal 1 miljoen euro. In Amsterdam is er nog 3 miljoen euro extra beschikbaar voor samenwerkingsprojecten tussen mkb’s en kennisinstellingen in de sector Life Science & Health: deze subsidie vergoedt 40% van de kosten en kan oplopen tot 1 miljoen euro. Tenslotte is er 2 miljoen euro beschikbaar voor projecten gericht op de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten in Noord-Holland.
 • In Zuid-Holland zijn er soortgelijke subsidiemogelijkheden voor lokale warmtenetten (budget: 4 miljoen euro). Daarnaast zijn er subsidies voor het doorontwikkelen van bestaande fieldlabs voor innovatieve mkb’s (3,2 miljoen euro). In Rotterdam en Den Haag is er ook geld beschikbaar voor innovatieprojecten die aansluiten op de regionale innovatiestrategie (in totaal 3,5 miljoen euro).
  Interessant is het subsidiebudget van 6 miljoen voor circulaire icoonprojecten in en rond de Rotterdamse haven: dit geld is bestemd voor het voorbereiden en/of uitvoeren van demo- en pilotprojecten waarbij afvalstromen (zoals plastics, bouwmaterialen, GFT en staal) worden omgewerkt tot bruikbare grondstoffen voor toepassingen in productieprocessen. De subsidie vergoedt tot 50% van de kosten en kan oplopen tot 1,7 miljoen euro per project.
 • In Utrecht (provincie en gemeente) wordt gezocht naar projecten rondom innovatieve nieuwe producten (inclusief processen/diensten) voor een gezonder stedelijk leven. In aanmerking komen projecten vanaf 200.000 euro, die worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband met minstens één mkb en bij voorkeur ook een kennisinstelling. De subsidie vergoedt 40% van de kosten, en kan oplopen tot 1,5 miljoen euro per project. Er is 4 miljoen euro te verdelen.
 • In Flevoland ten slotte is 2 miljoen euro beschikbaar voor projecten die passen binnen de actielijn ‘vergroten van het aandeel innovatieve en vermarktbare producten, processen en diensten’ (valorisatie). Het gaat daarbij om projecten met minstens 200.000 euro aan projectkosten, die bovendien goed passen binnen de regionale innovatiestrategie (RIS3). De subsidie vergoedt maximaal 60% van de kosten en kan oplopen tot een bedrag van maximaal 500.000 euro.

Meer weten over deze subsidie?

Het aanvragen van een subsidie vanuit ‘Kansen voor West’ is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. De lat ligt hoog: projecten moeten niet alleen relevant zijn voor de subsidieaanvrager zelf, maar ook een aantoonbare impact hebben op de regionale economie. Bovendien moet aansluiting worden gezocht bij de regionale innovatiedoelstellingen en beleidsprioriteiten. Dit alles vraagt om een gedegen voorbereiding. De experts van PNO hebben veel ervaring met dit soort trajecten. Zij vertellen u graag wat de kansen zijn voor uw projecten. En uiteraard kunnen zij helpen met het opstellen van een subsidieaanvraag met optimale slaagkansen. Belangstelling? Vertel ons meer over uw plannen! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via onderstaand formulier:


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement