Klein Krediet Corona voor kleine ondernemers

 

Het nieuwe Klein Krediet Corona (KKC) voorziet in een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro. De regeling is in het leven geroepen om kleine, in de kern gezonde bedrijven extra steun te verlenen in het kader van de coronacrisis.

Klein Krediet Corona voor kleine bedrijven

De KKC is speciaal bedoeld voor kleine bedrijven met een omzet vanaf 50.000 euro. Het gaat om het mkb en microbedrijven met een beperkte kredietbehoefte die vanwege de naar verhouding hoge handelingskosten doorgaans moeilijk aan krediet kunnen komen. De lening kan minimaal 10.000 euro bedragen en maximaal 50.000 euro, en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. De rente bedraagt maximaal 4% en er wordt een eenmalige vergoeding gerekend van 2%. Van belang is dat de aanvrager kan aantonen dat het bedrijf vóór de crisis voldoende winstgevend was. Daarnaast moet het bedrijf geschreven staan bij de KvK. Klein Krediet Corona kan worden aangevraagd bij diverse banken zoals de Rabobank, ABN AMRO, ING, Triodos en de Volksbank. Vervroegde aflossing is mogelijk zonder extra kosten.

Aanvulling op andere regelingen

De KKC is een nieuwe loot aan de stam van steunkredietmaatregelen die in het kader van de coronacrisis door het kabinet in het leven zijn geroepen. Zo kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’s ook de Corona-Overbruggingslening (COL) aanvragen. Daarmee kunnen veelbelovende maar nog fragiele bedrijven tussen de 50.000 en 2 miljoen euro lenen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Om zo hun werkkapitaal en investeringskosten te dekken. De COL-faciliteit is in het leven geroepen voor bedrijven die zijn gefinancierd met extern, niet-bancair geld.

Daarnaast heeft Invest-NL het Tijdelijke Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS) geopend. Dit programma is gericht op innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief, die door de crisis moeite hebben met het ophalen van geld. Daarbij geldt dat Invest-NL in beginsel tot 50% van de financieringsronde financiert en dat minimaal 50% moet worden gefinancierd door huidige of nieuwe investeerders of financiers. Startups en scale-ups die zich richten op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen – zoals werkgelegenheid, CO2-reductie en R&D – krijgen hierbij voorrang.

Aandacht voor businessplan

Bedrijven die gebruik willen maken van Klein Krediet Corona of een van de andere kredietmogelijkheden doen er goed aan extra aandacht aan hun businessplan te schenken. Door de veranderde situatie kan een plan dat vóór de crisis kansrijk was, nu heel anders uitpakken. Een belangrijke, zelfs kritische succesfactor voor de langere termijn is dan ook dat bij een aanvraag voor een corona-steunkrediet het businessplan kritisch wordt bekeken, en waar nodig bijgesteld met het oog op de ‘nieuwe toekomst’. INNFLOW, de corporate finance tak van de PNO Groep, ondersteunt bedrijven bij het vormgeven van een robuust business plan uit oogpunt van investeerders en het realiseren en herstructureren van bedrijfsfinanciering, teneinde deze meer toekomstbestendig en innovatiegericht te maken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een van deze steunmaatregelen, of bent u benieuwd hoe INNFLOW u kan helpen uw bedrijf toekomstbestendig te maken? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement