WBSO aanvragen in 2018 kan nog steeds

Bedrijven kunnen tot en met 31 augustus WBSO-aanvragen indienen die betrekking hebben op de laatste drie maanden van 2018. Wie deze deadline niet redt, kan een pro-forma-aanvraag indienen

WBSO-aanvraag: flexibel indienen

Het indienen van WBSO-aanvragen is het hele jaar door mogelijk. Wel zijn er bepaalde regels om rekening mee te houden:

  • Een aanvraag beslaat een periode van minimaal drie en maximaal twaalf maanden die elkaar niet mogen overlappen.
  • Ondernemers moeten een aanvraag minimaal één volle kalendermaand voor het begin van de projectperiode indienen. Wanneer dus de projectperiode start op 1 oktober 2018, moeten zij de aanvraag uiterlijk 31 augustus 2018 indienen.
  • Een aanvraag kan meerdere projecten bevatten.
  • Per jaar mogen ondernemers maximaal drie aanvragen indienen.
  • Ondernemers kunnen eventuele aanvullingen, bijvoorbeeld nieuwe projecten of extra uren, alleen in een nieuwe aanvraag opvoeren. Wanneer ze voor een heel kalenderjaar een aanvraag hebben ingediend, vervalt de mogelijkheid om tussentijds in dit kalenderjaar een aanvulling te doen op deze aanvraag.
  • Aanvragen kunnen niet over twee kalenderjaren heenlopen.

31 augustus: laatste kans voor aanvragen 2018

De regel van minimaal één volle kalendermaand tussen begin projectperiode en aanvraagdatum houdt in dat 31 augustus de laatste kans is om dit jaar alsnog een WBSO-aanvraag in te dienen. Is er een S&O-project dat nog in 2018 start? Dan is nu het moment om een aanvraag in te dienen. Is de aanvraag nog niet compleet op 31 augustus, dan kunnen bedrijven een vormvrije aanvraag indienen (de zogenaamde pro-forma-aanvraag). Deze aanvraag kunnen ze op een later tijdstip aanvullen, zodat er meer tijd is om de projecten concreet te kunnen beschrijven.

Bovenstaande geldt overigens niet voor zelfstandigen. Voor deze doelgroep geldt niet dat er een maand tussen de startperiode en het indienen moet zitten. De indieningsdatum is dan meteen ook de start van de WBSO-projectperiode.

Onverwacht nog een aanvraag voor WBSO-subsidie indienen? Vraag direct het gratis adviesuur aan!