Laatste SDE-subsidieronde voor zonnestroom

Het is onzeker of er in 2020 nog steeds subsidie zal zijn voor zonnestroomprojecten. De laatste kans om daarvoor subsidie aan te vragen is misschien wel de SDE-subsidieronde die nu snel dichterbij komt!

SDE-subsidie voor zonne-energie

SDE (ook vaak aangeduid als SDE+) staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. De subsidieregeling is vooral populair voor zonnestroomprojecten: ruim 90% van alle aanvragen hebben betrekking op zonne-energie. Hierbij gaat het om gebouwgebonden systemen (zonnepanelen op daken of aan gevels), grondgebonden systemen (zonneweiden/zonneparken) en zelfs drijvende PV-systemen. Voor al deze zonnestroom-projecten is SDE-subsidie mogelijk. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van gewone grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie. Dat gebeurt voor een periode van 15 jaar.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Voor het aanvragen van de SDE-subsidie moet er voldaan worden aan verschillende voorwaarden. De belangrijkste eisen bij zonnestroomprojecten zijn:

 • het moet gaan om een PV-installatie met een piekvermogen van minimaal 15 kWp (dit komt neer op circa 55 zonnepanelen, afhankelijk van het type);
 • een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting met een doorlaatwaarde van méér dan 3×80 A);
 • een positieve ‘transportindicatie’ van de netbeheerder;
 • indien noodzakelijk: een bouw- of omgevingsvergunning die geldt voor de hele looptijd van het project (15 jaar).

In sommige gevallen gelden er bijkomende eisen, zoals een verplichte haalbaarheidsstudie bij grotere projecten (met een vermogen boven 500 kWp).

Subsidiebudget en aanvraagronde

De komende aanvraagronde wordt wel aangeduid als de ‘najaarsronde’. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk van 29 oktober (9.00 uur) tot uiterlijk 14 november (17.00 uur). De subsidies worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. In totaal is er voor de SDE-najaarsronde een subsidiebudget beschikbaar van 5 miljard euro.

Strategische timing belangrijk

De SDE-regeling werkt met drie indieningsfasen. Daarbij wordt -kort gezegd- gelet op de kostenefficiency van het project en het aangevraagde subsidiebedrag:

 • bij een vroege indiening zijn de subsidies lager (de aanvrager laat dan wellicht geld liggen)
 • bij een latere indiening zijn de subsidies hoger (maar kan het subsidiebudget zijn uitgeput).

Aanvragers wordt geadviseerd om op dit punt geen risico’s te nemen: zij kunnen PNO vooraf advies vragen over het optimale indieningsmoment van hun subsidieaanvraag.

Meer weten over de SDE-subsidie?

De energie-experts van PNO hebben ruime expertise bij het aanvragen van de SDE-subsidie. Zij kunnen ook helpen bij de projectvoorbereidingen en de formele eisen (zoals vergunningen, verplichte bijlagen, en een goede financiële onderbouwing). Hiermee voorkomen aanvragers dat hun subsidie wordt afgewezen door vormfouten. Onze SDE-experts helpen u graag bij uw subsidieaanvraag. Bel ons op 088-8381381 of stuur een berichtje via het onderstaande formulier.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement