LIFE 2020: verruimde openstellingen vanwege coronacrisis

 

Het Europese milieu- en klimaatprogramma LIFE 2020 staat sinds kort open voor het indienen van nieuwe subsidieaanvragen. Vanwege de coronacrisis verlengt de Europese Commissie de eerste deadlines met een maand tot medio juli.

LIFE 2020: milieu en klimaatactie

Het LIFE 2020 programma bestaat uit twee hoofdthema’s:

 • LIFE Milieu: binnen dit thema vallen projecten op gebieden als milieu- en grondstoffenbesparing, behoud van natuur en biodiversiteit en het creëren van bewustwording.
 • LIFE Klimaatactie: binnen dit thema vallen projecten die zijn gericht op het afremmen van of aanpassen aan klimaatverandering door bijvoorbeeld vermindering van uitstoot in de industrie.

Het beschikbare budget voor 2020 is ruim 450 miljoen euro. De beste projecten krijgen subsidie. De Commissie rangschikt voorstellen op basis van kwaliteit van het voorstel en overall EU-toegevoegde waarde. De subsidie is meestal 60% van de projectkosten en bedraagt in sommige gevallen zelfs 75%.

Welke projecten komen in aanmerking?

Binnen het LIFE-programma vormen de zogenaamde ‘traditionele’ projecten het belangrijkste onderdeel. Traditionele projecten zijn onder meer:

 • pilotprojecten: projecten waarbij een techniek of methode wordt toegepast die niet eerder of elders is toegepast of getest en die potentiële milieu- of klimaatvoordelen bieden ten opzichte van de huidige beste praktijk en die vervolgens op grotere schaal kunnen worden toegepast op soortgelijke situaties
 • demonstratieprojecten: projecten die acties, methoden of benaderingen die nieuw of onbekend zijn in de specifieke context van het project, zoals de geografische, ecologische en sociaal-economische context, in praktijk brengen, testen, evalueren en verspreiden en die elders in soortgelijke omstandigheden kunnen worden toegepast:
  • voorbeeldproject (klimaat): demonstratie van een energie-efficiënte oventechnologie voor het kunnen produceren onder hoge temperaturen
  • voorbeeldproject (milieu): demonstratie van een innovatief uitloog- en oplosmiddelextractieproces voor het terugwinnen van koper en zink uit bodemas.

LIFE 2020 deadlines verlengd

Vanwege de coronacrisis heeft de Europese Commissie de deadlines voor de traditionele LIFE-subsidieoproepen met een maand verlengd. Een aanvraag voor de LIFE Milieu-subsidie (grootste thema binnen LIFE) bestaat uit twee fasen. De eerste fase betreft een ‘concept note’ waarin bedrijven in maximaal tien pagina’s hun project overtuigend moeten presenteren. Alleen de beste projecten gaan door en mogen vervolgens een volledige aanvraag indienen:

 • Milieuprojecten – indienen concept notes (verlengd):
  • Milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen: 14 juli 2020
  • Natuur en biodiversiteit: 16 juli 2020
  • Milieu governance en informatie: 16 juli 2020

Volledige aanvragen moeten in februari 2021 worden ingediend.

 • Klimaatactie-projecten indienen volledige aanvragen (verlengd):
  • Beperking klimaatverandering: 6 oktober 2020
  • Aanpassing klimaatverandering: 6 oktober 2020
  • Klimaat governance en informatie: 6 oktober 2020

LIFE-project uitbreiden met gezondheidsaspecten

De belangrijkste prioriteiten van LIFE zijn het milieu en het klimaat, maar deze hebben natuurlijk vaak te maken met gezondheidsaspecten. Bepaalde LIFE-projecten of specifieke acties kunnen direct of indirect gericht zijn op problemen die verband houden met het beheer van pandemieën als het coronavirus. Gezien de mondiale uitdaging waarmee de wereld nu wordt geconfronteerd, roept het LIFE-team aanvragers op om doelstellingen en activiteiten van projecten kritisch te bekijken. Zo zijn er misschien onderdelen die het collectieve vermogen kunnen verbeteren om in de toekomst soortgelijke crises te voorkomen, te beperken of te beheersen.

Van projectidee tot LIFE 2020 subsidie

Voordat een projectidee tot een succesvolle LIFE-subsidieaanvraag leidt, heeft u een lange adem nodig. Voor inspiratie en waardevolle tips is er het e-Paper ‘A LIFE’s Guide to Grant Success’. U kunt natuurlijk ook direct uw projectidee aan onze experts voorleggen! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement