LimburgToekomstbestendig: Subsidie voor slimme, duurzame en/of gezonde innovaties

 

Afgelopen december heeft LIOF haar nieuwe ontwikkelprogramma bekend gemaakt: LimburgToekomstbestendig. Dit programma richt zicht op Limburgse mkb’ers die slimme, duurzame of gezonde innovaties ontwikkelen. In dit artikel vertellen we je alles over het nieuwe financieringsinstrument ‘InnovatieProject’, de verschillen tussen slimme, duurzame en gezonde innovaties en de voorwaarden waaraan jouw project moet voldoen.

Voor wie?

Het programma richt zich op innovatieve startups, scale-ups en mkb’ers in vrijwel alle sectoren. Denk aan industrie, logistiek, agrofood, bouwnijverheid, waterbedrijven, afvalbeheer en energievoorziening.

Wat zijn slimme, duurzame en gezonde innovaties?

Om de maatschappelijke impact te bepalen moet jouw innovatie bijdragen aan ten minste één van de drie voor Limburg relevante maatschappelijke opgaven: duurzaam, slim en gezond. Maar wat wordt hier precies onder verstaan?

Slim
Dit zijn innovaties die een bijdrage leveren aan de digitalisering en waarmee je jouw klanten in staat stelt om slimmer te werken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van slimme software die het mogelijk maakt om werkzaamheden die nu handmatig of mechanisch worden gedaan te automatiseren. Met technologieën of innovaties op het gebied van big data, automatisering, robotisering en slimme samenwerkingen draag je bij aan een duurzame en gezonde samenleving.

Duurzaam
Bij duurzame innovaties denk je vaak aan grote windmolenparken, energieneutrale gebouwen en circulaire economie. Maar het hoeft helemaal niet zo groots te zijn om toch impact te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een accu die 100% recyclebaar is of het maken van bouwmaterialen van sloopafval. Kortom, draagt jouw innovatie bij aan de duurzaamheidstransitie?

Gezond
Gezonde innovaties zijn innovaties die bijdragen aan één van de zes onderwerpen: mens, dier, natuur, milieu, betaalbaarheid van het zorgsysteem en kwaliteit van het zorgsysteem.

Het InnovatieProject

LimburgToekomstbestendig biedt naast de twee financieringsinstrumenten (CollectiefProject en AdviesProject) een derde financiering aan: het InnovatieProject. Het InnovatieProject is een subsidie die ondernemers ondersteunt bij het ontwikkelen van een functioneel prototype van een innovatief product, dienst, proces en/of bedrijfsmodel.  De tegemoetkoming is 35% voor de door jouw gemaakte kosten tot een maximaal bedrag van 50.000 euro.

Voorwaarden

 • Jouw onderneming is in Limburg gevestigd en de activiteiten, gerelateerd aan het gefinancierde project, worden overwegend in Limburg uitgevoerd;
 • Jouw onderneming is een mkb-onderneming;
 • Jouw innovatie draagt bij aan minimaal één van de in Limburg gedefinieerde maatschappelijke opgaven ‘slim, duurzaam en gezond’;
 • Jouw innovatie heeft economische potentie.

Indiendata

Voor 2021 zijn de volgende indiendata bekend:

 • 7 april 2021 (beoordeling 29 april)
 • 23 juni 2021 (beoordeling 15 juli)
 • 6 oktober 2021 (beoordeling 4 november)

Over PNO Limburg

LimburgToekomstbestendig is een nieuwe subsidie en is een voortzetting van een drietal andere regelingen waar wij veel ervaring mee hebben opgedaan: LimburgAgrofood, LimburgLogistiek en LimburgMakers.

Onze usp’s:

 • Wij hebben jarenlange ervaring met de regelingen van het LIOF en hebben deze al vaak succesvol aangevraagd;
 • Ons slagingspercentage is 88,2% bij de eerdere Limburgse subsidieregelingen;
 • PNO Limburg heeft veelvuldig contact met het LIOF. Hierdoor hebben wij een goed beeld van het type projecten die zij zoeken.

Belangstelling? Wees er op tijd bij

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag is 7 april. Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor de LimburgToekomstbestendig subsidie? Neem dan contact op met Robert Jan Punt, Managing Consultant van regio Limburg via 06 13 14 55 07 of stuur een bericht:  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement