Living labs in de logistiek: nieuwe ontwikkelsubsidie voor consortia

Er is een nieuwe ontwikkelsubsidie voor de vorming van consortia die living labs in de logistiek kunnen starten. Met de Duurzame Living Labs subsidie willen NWO en zijn mede-initiatiefnemers (waaronder TKI Dinalog) onderzoek in praktijkomgevingen stimuleren. U kunt ondersteuning krijgen voor het samenstellen van een consortium en het verder uitwerken van een idee. Bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en bijeenkomsten, of door iemand aan te stellen om het netwerk te trekken. Op 6 maart is er een ‘matchmaking event’ in Utrecht om potentiële consortium-partners te ontmoeten.

Duurzame Living Labs: twee deadlines dit jaar

De living labs subsidie bestaat uit twee fasen. Het doel van de eerste fase is om levensvatbare consortia op te zetten die nieuwe oplossingen gaan testen en implementeren in een gecontroleerde praktijkomgeving. De deadline hiervoor is 27 maart. In de tweede fase kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen voor het inrichten en uitvoeren van onderzoek in daadwerkelijke living labs. Over deze tweede fase en de deadline voor aanvragen maakt NWO in de loop van het jaar meer bekend. In de eerste fase kunt u maximaal 30.000 euro subsidie krijgen voor personele of materiële kosten. Voor de tweede fase worden budget en maximale subsidie nog bekendgemaakt.

Diverse thema’s binnen ontwikkelsubsidie

De nieuwe ontwikkelsubsidie legt de nadruk op thema’s waarin maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen en praktijkrelevantie bij elkaar komen. Daarbij benoemt NWO specifiek de thema’s duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. Ook hecht NWO er belang aan dat de living labs goed zijn ingebed in de praktijk en bijdragen aan (fundamentele) kennisontwikkeling, praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling van nieuwe tools en toepassingen.

Matchmaking event 6 maart

De bijeenkomst is in Utrecht en start om 13.00 uur. Het doel van deze matchmakingbijeenkomst is om informatie te geven over de call voor ontwikkelsubsidies en consortiumvorming te stimuleren. Organisaties kunnen hier ook hun ideeën pitchen. Bij NWO kunt u zich inschrijven voor dit event.

Netwerken? Wij helpen u graag

Wilt u een overtuigende pitch doen voor uw idee en daarmee geschikte partners aantrekken? Wij helpen u graag met gedachtevorming over uw innovatie. Ook kunnen wij binnen ons netwerk voor u zoeken naar geschikte partners. En wij kunnen u helpen aan stakeholders en een gedegen exploitatieplan. Natuurlijk helpen we u ook graag met een kansrijke subsidieaanvraag. Neem hiervoor gerust contact met ons op.