Minister doet verslag over populaire SDE+ subsidie

12 miljard aan subsidie was er vorig jaar te verdelen. We hebben het over de populaire SDE+ subsidie voor duurzame energieprojecten. Afgelopen week deed minister Wiebes verslag over de resultaten van de subsidieronde van najaar 2017. PNO staat graag stil bij de uitkomsten, want die bevatten belangrijke lessen voor de eerstvolgende aanvraagronde, die na de zomer van start zal gaan.

De SDE+ najaarsronde van oktober 2017 kon rekenen op een grote belangstelling. Liefst 5.783 subsidieaanvragen werden ingediend, voor een aanvraagbedrag van bijna 10 miljard euro. Uiteindelijk zijn 4.215 aanvragen gehonoreerd, voor een bedrag van 6 miljard euro. Hieronder gaan we kort in op de drie meest opvallende punten.

Vooral zon en wind

Het leeuwendeel van alle aanvragen had betrekking op zonnestroom (zon-PV). Daarvan zijn er liefst 3945 gehonoreerd. Op de tweede plaats kwam windenergie met 215 toegekende projecten. Dit aantal was overigens wel goed voor 46% van het SDE-budget. De projecten op het gebied van zonnestroom zijn relatief veel kleinschaliger: hoewel dat ging om bijna 4000 projecten, werd daarmee ‘slechts’ 38% van het SDE-budget aangesproken.

Overige projecten

Van de in totaal 6 miljard euro die voor deze subsidieronde beschikbaar was, ging dus 85% naar projecten op het gebied van zon en wind. Toch biedt de SDE ook voldoende kansen voor andere vormen van duurzame energie, al zijn die minder populair. Om u een indruk te geven: bij de najaarsronde van 2017 ging het om 36 projecten met biomassa-warmte/WKK, zes projecten met biomassa-gas, vijf met geothermie en vijf met zonthermie, en drie projecten met waterkracht.

Ondermaatse aanvragen

De behandeling van de ingediende subsidieaanvragen heeft te lang geduurd. Volgens Wiebes lag dat aan de grote hoeveelheid, maar ook aan de vaak slechte kwaliteit. Veel aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden, waren onvolledig, of onduidelijk over bijvoorbeeld de technische en economische haalbaarheid. Uiteindelijk zijn 1.568 aanvragen afgewezen. Een deel ervan kan – uiteraard met verbeteringen – overigens opnieuw worden ingediend bij een latere ronde.

Wat kan PNO voor u doen?

De eerstvolgende aanvraagronde voor de SDE+ subsidie wordt verwacht in oktober. Wilt u teleurstellingen voorkomen? Advies en controle vooraf is onmisbaar voor een kansrijke aanvraag, zo leert het verleden. PNO kan u uitstekend van dienst zijn. Wij zijn er trots op dat ons slagingspercentage ruim boven de 90% ligt! Onze experts kunnen u helpen bij het uitwerken van uw business case, het opstellen van een nieuwe aanvraag, of met een her-indiening. Of met een helder advies over de beste ‘strategische indiening’ en timing, bijvoorbeeld voor uw plannen met zonne-energie.