MIT Haalbaarheid 2022: vijf tips voor een kansrijke subsidieaanvraag

Mkb-ondernemers die actief bezig zijn met innoveren, kunnen vanaf 12 april weer MIT-subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Het subsidiebedrag kan oplopen tot 20.000 euro. Maar hoe zorgt u ervoor dat u met uw aanvraag ook echt kans maakt op subsidie? U krijgt van ons vijf tips waarmee u uw voordeel kunt doen!

Tip 1: Selecteer het beste idee voor een haalbaarheidsproject

Een ‘haalbaarheidsproject’ is voor de MIT-regeling een studie naar de economische en technische haalbaarheid van een voorgenomen technische innovatie. De vraag is nu: hoe komt u aan een goed idee voor zo’n project? Daarvoor zult u eerst helder moeten krijgen welke plannen er binnen uw bedrijf bestaan voor het komende jaar. Loopt u rond met een idee voor het ontwikkelen van een nieuw product? Een nieuwe dienst? Een nieuw proces, bijvoorbeeld op het gebied van productie, automatisering of logistiek? Een haalbaarheidsonderzoek is dan bij uitstek geschikt om uw idee verder te kunnen uitwerken. Zo bereidt u de ontwikkeling en vermarkting goed voor, en brengt u alvast de (voorzienbare) risico’s in kaart.

Enkele ideeën die wij u hier willen meegeven:

 • Maakt uw bedrijf al gebruik van de WBSO-subsidie? Kijk dan goed of er misschien lopende WBSO-projecten zijn die in aanmerking komen voor een verdiepende haalbaarheidsstudie.
 • Voor het beschermen van uw nieuwe product, dienst of proces kunt u een octrooi of patent (exclusief eigendomsrecht) aanvragen. Een octrooibureau kan u daarbij helpen. Werkzaamheden van een octrooibureau worden binnen de MIT-regeling gezien als (onderdeel van) een haalbaarheidsstudie.
 • Denkt u erover om samen met één of meer andere mkb’s een innovatie te ontwikkelen? Doe bij de voorbereiding daarvan vooral een beroep op de MIT Haalbaarheid. Als de innovatie haalbaar blijkt, kunt u de ontwikkeling starten en daarvoor subsidie aanvragen via de MIT-regeling voor R&D-samenwerkingsprojecten.

Met een haalbaarheidsproject kunt u ook de economische haalbaarheid van uw idee onderzoeken. Het zal dan vooral gaan om deskresearch, denk bijvoorbeeld aan een marktverkenning, concurrentieanalyse of inventarisatie van potentiële samenwerkingspartners. U hoeft dat niet eens zelf te doen – u mag daarvoor een externe partij inschakelen, bijvoorbeeld een marketingbureau, een ingenieursbureau of een bouwtechnisch adviesbureau.

Tip 2: Zorg voor aansluiting bij het innovatiebeleid

Een essentiële voorwaarde om met uw haalbaarheidsproject in aanmerking te komen voor MIT-subsidie, is dat het project aansluit bij de zogenoemde Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Deze bevatten de uitgangspunten voor het Nederlandse innovatiebeleid. Elke KIA heeft eigen missies of richt zich op belangrijke sleuteltechnologieën. Zorg dat u uw haalbaarheidsproject daar goed op afstemt. Ons advies: kijk zowel vanuit uw eigen technologie als vanuit uw toepassingsgebied bij welke KIA u het beste kunt aansluiten. Een project voor de ontwikkeling van bio-based materials kan bijvoorbeeld aansluiten bij de KIA voor Energie en Duurzaamheid of de sleuteltechnologie Advanced Materials.

Tip 3: Vind het juiste MIT-loket

Voor het indienen van uw MIT-subsidieaanvraag kunt u terecht bij één van de regionale MIT-loketten óf bij het landelijke MIT-loket. De ‘spelregels’ van deze loketten kunnen verschillen. Dit heeft invloed op de aanvraag en de bijlagen die u moet meesturen, en dus ook op de informatie die u eerst moet verzamelen.

Tip 4: Stel een solide projectplan op

Om de MIT-subsidie ook echt in de wacht te kunnen slepen, is het van belang dat u voor uw haalbaarheidsproject een helder en compleet projectplan opstelt. U moet daarin aandacht besteden aan diverse aspecten:

 • Achtergrond (situatieschets) en probleemstelling
 • Doelstelling en resultaat van het haalbaarheidsproject
 • Afbakening: wat valt er binnen het project en wat niet?
 • Analyse van kansen, risico’s en afhankelijkheden
 • (Inhoudelijke) uitwerking van de uit te voeren werkzaamheden
 • Projectfasering
 • Beheersing van het project (geld, tijd, kwaliteit, informatie- en kennisdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden).

Hoe helderder en concreter u uw projectplan formuleert, hoe groter de kans dat u voor uw haalbaarheidsproject MIT-subsidie ontvangt. Verlies daarbij niet de SMART-criteria uit het oog: alles wat u opschrijft, moet Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn. Misschien is dat een open deur – wij beseffen dat u deze criteria al zó vaak heeft zien langskomen – maar als planschrijver kunt u er uiteindelijk écht niet omheen.

Tip 5: Vraag uw MIT-subsidie aan op de eerste dag van de openstelling

De MIT Haalbaarheid kent subsidies toe volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De belangstelling voor deze subsidie is zeer groot, en zorgde er bij eerdere rondes voor dat het beschikbare budget al na één dag overvraagd was. Het is dan ook van groot belang dat u er snel bij bent – het liefst meteen al op 12 april, de eerste dag van de openstelling. Daarvóór zult u dus de tijd moeten nemen om een ‘klinkend’ projectplan op te tuigen en klaar te zetten voor indiening.

MIT Haalbaarheid aanvragen? PNO is u graag van dienst!

Loopt u rond met een idee voor een nieuw product, een nieuw proces of een nieuwe dienst? En zou een haalbaarheidsonderzoek daar goed bij passen? De experts van PNO hebben jarenlange ervaring met het ‘uitdokteren’ daarvan en het succesvol aanvragen van de MIT Haalbaarheidssubsidie. Wij helpen u graag om alle punten die wij hierboven hebben beschreven, optimaal te implementeren in de subsidieaanvraag. Of misschien heeft u uw aanvraag al geschreven en is deze (bijna) klaar voor indiening, wij kunnen er dan een kritische blik op werpen en waar nodig de punten op de i zetten. Geïnteresseerd? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement