MIT-haalbaarheidsproject vereist goede administratie

Bent u een mkb en hebt u vorige maand een aanvraag voor een MIT-haalbaarheidsproject ingediend? Grote kans dat u een dezer dagen een positieve beschikking ontvangt. Om uw subsidie maximaal te kunnen benutten, is het voeren van een goede administratie van groot belang.

Record aantal MIT-aanvragen ingediend

Vanaf 17 april jongstleden konden mkb’s nieuwe MIT-aanvragen indienen voor onder meer haalbaarheidsprojecten. Afhankelijk van de topsector waarin u actief bent, kon u een aanvraag indienen op landelijk, provinciaal of lokaal niveau. Mkb’s hebben op de eerste dag van de nieuwe MIT-indieningsronde een recordaantal aanvragen ingediend voor de landelijke MIT-regeling. De beoordeling van de voorstellen is momenteel in volle gang en RVO heeft inmiddels de eerste beschikkingen verstuurd.

Waar moet u op letten?

Wanneer u subsidie ontvangt voor een MIT-haalbaarheidsproject, is er een aantal zaken waar u bij de uitvoering aan moet voldoen en waar PNO u bij kan ondersteunen:

  • administratie: het bijhouden van een urenregistratie en projectadministratie
  • wijzigingsverzoek: wijzigingen die zich tijdens de projectperiode voordoen, dient u te melden. Daarbij valt te denken aan een afwijking van de begroting, vertraging van het project, en/of wijzigingen in de activiteiten.
  • eindrapportage: het opstellen van een activiteitenverslag en een financieel verslag, ook hier zijn de planning en de begroting uit het projectplan leidend. De eindrapportage is belangrijk voor de vaststelling en uitbetaling van de laatste 10% subsidie.

Ondersteuning nodig?

Heeft u een MIT-subsidie ontvangen en bent u op zoek naar administratieve ondersteuning hierbij? Neem dan gauw contact op met een van onze MIT-experts.