MIT R&D openstelling voor AI projecten gepubliceerd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de onlangs aangekondigde extra openstelling van de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten met focus op Artificiële Intelligentie (AI) nu ook officieel gepubliceerd. Voor de openstelling – die loopt van 15 maart tot en met 10 mei 2022 – is een budget van bijna 3 miljoen euro beschikbaar.

Wat is het doel van MIT R&D AI?

De regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten heeft als doel om het Nederlandse mkb te laten samenwerken aan innovaties. Voor een succesvolle aanpak van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van het verdienvermogen, zijn technologische doorbraken en sleuteltechnologieën van groot belang. Artificiële Intelligentie speelt een steeds grotere rol in de digitale transformatie in de samenleving en economie. Het mkb heeft moeite om het tempo van dit soort technologische innovaties bij te houden. Daarom voegt het ministerie van EZK ‘Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI)’ als subthema toe aan thema 5 (Sleuteltechnologieën) van de bijlage die hoort bij de MIT-subsidieregeling. Dit maakt het mogelijk voor mkb’s om specifiek voor AI-projecten MIT-subsidie aan te vragen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten komen voor MIT R&D AI-subsidie in aanmerking wanneer zij bijdragen aan de generieke ontwikkeling van AI, doordat ze:

 • gericht zijn op de inzet van Machine Learning (machinaal leren). Het is belangrijk om in de aanvraag goed te beschrijven wat er moeilijk of uitdagend is aan de ontwikkeling van de technologie of aan de toepassing van Machine Learning in een specifieke sector. Generieke bruikbaarheid (in andere sectoren) is hierbij een voorwaarde.
 • focussen op een aantoonbaar nieuwe oplossing binnen één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC): Energie en Duurzaamheid; Gezondheid en Zorg; Vrede, Recht en Veiligheid; Landbouw en Voeding; Cultuur en Media; Financiële Dienstverlening; Gebouwde Omgeving; Haven en Maritiem; Mobiliteit; Transport en Logistiek; Onderwijs; Publieke Diensten; en de Technische Industrie.
 • een aanpak hanteren die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI en die burgers en/of werknemers zoveel mogelijk betrekt in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.

Kwaliteit voor snelheid

De NL AIC zet in op het vergroten van het aantal mkb’s dat gebruik maakt van AI door het reduceren van barrières en het ontwikkelen van prototypes. Voor de NL AIC is het daarom belangrijk dat aanvragers vermelden welke impact een project heeft op het bedrijf, de sector en het gebruik van AI in Nederland als geheel.

Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordeelt en rangschikt aanvragen aan de hand van de volgende criteria:

 • technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of dienst
 • creatie van meer economische waarde voor de deelnemers in het MIT R&D-samenwerkingsverband of de Nederlandse economie
 • kwaliteit van de R&D-samenwerking, wat moet blijken uit de mate van complementariteit, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie
 • realisatie van meer positieve impact binnen één of meer van de programma’s opgenomen in de bijlage bij de MIT-regeling (activiteiten moeten passen binnen het thema AI van de hierin genoemde digitale sleuteltechnologie, maar het project mag zeker ook impact hebben op één van de andere missies).

Budget, subsidiebedragen en voorwaarden

Het budget voor deze extra MIT R&D-ronde is 2,9 miljoen euro. De voorwaarden zijn verder dezelfde als die voor de reguliere MIT R&D, dat wil zeggen:

 • de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • het maximale subsidiebedrag is 350.000 euro per project
 • de kosten van een individuele deelnemer bedragen hoogstens 70% van de totale kosten.

Naar verwachting komen tien tot vijftien projecten voor subsidie in aanmerking. De NL AIC wil vanaf 2023 tot en met 2026 jaarlijks eenzelfde soort AI-subsidieronde met vergelijkbaar budget organiseren.

Belangstelling voor MIT R&D AI? Kom in actie!

Heeft u plannen voor een R&D-samenwerkingsproject op het gebied van Artificiële Intelligentie? De MIT-experts van PNO helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement