Vraag MIT-subsidie voor samenwerkende mkb’s aan vóór 6 september

Mkb’s die samenwerken op R&D-gebied kunnen tot 6 september MIT-subsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor technische innovatie. De subsidie per project kan oplopen tot 350.000 euro.

Veel sectoren komen in aanmerking voor MIT subsidie

Om mkb’s die samenwerken op het gebied van R&D te stimuleren, stelt de overheid de MIT-regeling beschikbaar. De gedachte erachter is dat zo’n project ook een positieve uitwerking heeft op de sterke Nederlandse sectoren en regio’s. Sterke sectoren zijn bijvoorbeeld agrifood, chemie, creatieve industrie (denk aan gaming!), energie, high tech en ICT, life sciences & health, logistiek, tuinbouw en uitgangsmaterialen en water. Inderdaad: tezamen vormen deze sectoren een belangrijk deel van onze economie. De kans dat een innovatieproject in een van deze sectoren valt, is dan ook groot.

Bekijk of u in aanmerking komt voor de MIT-regeling.

Wat houdt MIT-subsidie in?

Een MIT-subsidie wordt verstrekt op de loonkosten, de aanschafkosten van machines en apparatuur, verbruikskosten en uitbestedingskosten (kosten van derden). Deze kosten moeten uiteraard worden gemaakt in het kader van een specifiek R&D project, dat een mkb dus samen met een ander mkb uitvoert. MIT subsidieert 35% van deze kosten met een maximum van 350.000 euro per project (en 175.000 euro per deelnemend mkb). Een flinke bijdrage dus die een innovatieproject een flinke duw in de rug kan geven.

Samenwerken met een ander mkb is een voorwaarde

Samenwerking is een harde eis om voor MIT-subsidie in aanmerking te komen. Dit is vanuit de gedachte dat samenwerken een extra stimulans biedt aan zowel mkb’s als de economie.

Nog geen partner voor uw project? Wellicht kunnen wij u in contact brengen met een passende samenwerkingspartner. Bel +31 (0)88 – 838 13 81 of vul ons contactformulier in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.