MIT regeling 2018: 8 tips voor een succesvolle aanvraag

De MIT is voor innoverende mkb’s in de topsectoren een prachtige regeling om hun project gefinancierd te krijgen. Binnenkort kunt u MIT aanvragen voor innovatieve R&D-projecten. Maar wat zijn nu best practices? In dit artikel 8 tips voor een succesvolle aanvraag. Waarvan de belangrijkste: positioneer het project vooraf altijd op de juiste manier! Dit is misschien wel 90% van het maximaliseren van de slaagkans…

Tips voor MIT-voorfase en positionering van uw project

1. Kies de juiste partner

In een MIT-project moet u samenwerken met een andere Nederlandse mkb-onderneming. Beide partijen moeten samenwerken voor ‘eigen rekening en risico’. Een samenwerking bestaat vaak uit twee complementaire partijen, die samen een economisch belang hebben om te investeren in de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst. Een ‘samenwerking’ is dus niet een conventionele klant-leverancier-relatie.

2. Zorg voor aansluiting bij het topsectorenbeleid

Een essentiële voorwaarde om voor de MIT regeling in aanmerking te komen, is om aan te sluiten bij het beleid van minimaal één van de negen topsectoren. Elke topsector heeft eigen roadmaps waarin de innovatieagenda’s zijn vastgelegd. Zorg dat u hierbij aansluit. Een slimme tip: kijk zowel vanuit uw eigen technologie als vanuit uw toepassingsgebied bij welke topsector u het beste kunt aansluiten. Een project voor de ontwikkeling van Smart Wearables kan bijvoorbeeld aansluiting vinden in de topsector Creatieve Industrie of in de topsector High Tech Systemen & Materialen. De keuze voor een bepaalde topsector heeft gevolgen en kan manoeuvreerruimte opleveren (zie ook tip 3).

3. Kies het juiste loket (als dat kan)

Er zijn belangrijke verschillen in de ‘spelregels’ tussen de verschillende regionale MIT-loketten en het landelijke MIT-loket. Regionale loketten leggen elk hun eigen accenten, op onder meer:

  • de topsectoren die ondersteund worden
  • de projectvarianten (klein/groot)
  • de budgetten die hieraan gekoppeld worden

Dit biedt manoeuvreerruimte voor ondernemers: door slim na te denken over de topsector waarbij u aansluit en de budgetverdeling tussen de projectpartners, kunt u toch bij loketten buiten uw eigen regio terechtkomen. Daarmee kunt u uw slaagkans maximaliseren.

4. Zorg voor een niet-conventionele, sectoroverstijgende combinatie

Een project kan in de beoordeling maximaal 100 punten krijgen. 10 hiervan worden toegekend aan projecten met een niet-conventionele, topsectoroverstijgende combinatie. Zorg dus dat u op een unieke manier verbinding legt tussen twee verschillende topsectoren.

Tips voor MIT-regeling

5. Het is een schoonheidswedstrijd: zorg voor kwaliteit

De MIT-Haalbaarheid kent subsidies toe volgens het first-come-first-serve-principe. Bij MIT regeling is dit niet het geval. De voorstellen worden gerangschikt op vier criteria:

  • innovativiteit
  • economische waarde
  • kwaliteit van de samenwerking
  • niet-conventionele sectoroverstijgende combinaties

Neem dus de tijd tot de sluitingstijd van de aanvraagronde om een voorstel met een zo hoog mogelijke kwaliteit te creëren. Denk dan bijvoorbeeld aan een helder projectplan.

6. Zorg voor aansluiting bij regionaal innovatiebeleid

De regionale MIT-loketten vereisen dat uw project aansluit bij het beleid dat in de betreffende provincie is vastgelegd. Zorg er dus voor dat u zich verdiept in het regionale beleid.

7. Ga altijd uit van de officiële wettekst

De basis voor de subsidieregeling is vastgelegd in officiële publicaties in de Staatscourant en de verschillende provinciale bladen. Neem deze teksten dus als uitgangspunt en richt u niet uitsluitend op de teksten op de RVO-website of die van de provincie. Vooral de zogenaamde ‘uitsluitingsgronden’ en andere formele vereisten zijn belangrijk!

8. Manage de deadline

Zorg samen met de samenwerkingspartner voor een goed proces op weg naar de deadline. Verdiep u in de formele eisen aan de aanvraag (bijlages) en de manier van indiening bij uw loket (papier, elektronisch, eHerkenning nodig?). Start op tijd, zeker met het oog op de vakantieperiode!

MIT regeling 2018 aanvragen

PNO heeft jarenlange ervaring met het succesvol aanvragen van de MIT R&D-subsidie. Wij helpen u graag om al deze 8 punten optimaal te implementeren in uw aanvraag. Lijkt de MIT-regeling iets voor u? Neem contact op, en dan kan de juiste consultant snel beoordelen of dit het geval is.