Onderzoek waar maatschappij om vraagt

Bijna 12.000 vragen heeft de Nederlandse bevolking gesteld aan de wetenschap. Met in elke vraag een potentiële onderzoeksopdracht. Deze vragen zijn ondergebracht in 25 categorieën – een walhalla voor wie maatschappelijk relevant onderzoek wil doen.

NWO roept op tot uitvoering Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025, die is opgesteld samen met de ministeries van OCW en EZ. De NWA is een antwoord op de behoefte aan meer samenhang tussen onderzoek en innovatie en de maatschappij. Een grote publieke campagne heeft bijna 12.000 vragen opgeleverd, die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap. Deze vragen zijn samengevat in 140 clustervragen en met hulp van experts uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven uitgewerkt in 25 onderzoekbare thema’s, zogeheten routes. Krachtige onderzoeksvoorstellen die binnen deze thema’s vallen kunnen voor financiering in aanmerking komen.

25 NWA-routes – dit houdt mensen bezig

De 25 NWA-routes zijn een goede weerslag van wat de maatschappij bezighoudt. De routes, waarbinnen een onderzoeksthema moet vallen om voor financiering in aanmerking te komen zijn:

 • De blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei
 • Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: duurzame circulaire impact
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Energietransitie
 • Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
 • Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw
 • Kwaliteit van de omgeving
 • Levend verleden
 • Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
 • Materialen – Made in Holland
 • Meten en detecteren: alles, altijd en overal
 • NeuroLabNL: dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
 • De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Personalised medicine: uitgaan van het individu
 • De quantum / nano-revolutie
 • Regeneratieve geneeskunde: gamechanger op weg naar brede toepassing
 • Smart industry
 • Smart, liveable cities
 • Sport en bewegen
 • Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
 • Tussen conflict en coöperatie
 • Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data

Uitdaging voor onderzoekers

Deze NWA-routes kunnen gerust worden gezien als een uitdaging voor onderzoekers. De meeste beschrijven gamechangers; invalshoeken of benaderingen die de potentie hebben het onderzoek diepgaand te vernieuwen. Ze zijn ook verschillend van aard. Deels hebben ze een inhoudelijk karakter en beschrijven ze onderzoeksthema’s die potentieel tot doorbraken kunnen leiden en deels behandelen ze voorwaarden voor succes of de benodigde wetenschappelijke infrastructuur.

Waaraan moet het onderzoek voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor financiering?

Om in aanmerking te kunnen komen voor financiering in het kader van deze NWA-ORC call (Nationale Wetenschapsagenda Onderzoek op Routes door Consortia) is het volgende van belang:

 • het moet een krachtige kernopdracht bevatten, waarin tevens de bestaansreden van het consortium en het beoogde onderzoek moet zijn beschreven
 • er moet zijn aangegeven hoe de samenleving wordt betrokken bij de opzet en uitvoering
 • en hoe kennisoverdracht van het consortium naar de eindgebruikers (zoals ministeries en maatschappelijke stakeholders) wordt bevorderd
 • een consortium moet bestaan uit organisaties uit de publieke kennisketen zoals universiteiten, hogescholen, UMC’s, KNAW en NWO-instituten, TO2-instellingen en Rijkskennisinstellingen.

Een onderzoek zal naar verwachting 6 tot 8 jaar duren.

Bespreek uw onderzoeksideeën met onze sectorexperts

Bij het zien van zo’n uitgebreide onderzoeksagenda gaat het hart van elke onderzoeker sneller kloppen, zo verwachten wij. Als dat bij u het geval is, en u denkt met uw onderzoeksidee te kunnen voldoen aan genoemde eisen, dan maken onze sectorexperts graag kennis met u. Wij hebben binnen elk wetenschapsgebied mensen in dienst met veel ervaring in het bewuste kennisveld en diepgaande kennis van publieke financiering. Stuur ons uw gegevens en wij nemen direct contact met u op.