Europa krijgt nieuw innovatiefonds voor klimaat

In Brussel wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuw fonds voor klimaatinnovaties. Dit ’Innovation Fund’ wordt een van de grootste klimaatfondsen ter wereld, met een budget van circa 10 miljard euro. In dit artikel worden de contouren van het fonds geschetst en de nieuwe subsidiekansen.

Doel van het fonds

Het nieuwe ‘Innovation Fund’ richt zich op innovaties die helpen om Europa klimaatneutraal te maken. Daarbij ligt de nadruk op nieuwe innovatieve koolstofarme technologieën. Het fonds steunt:

 • innovatieve technologieën en processen in de energie-intensieve industrie
 • projecten op het gebied van Carbon Capture, Storage and Utilisation (CCS/CCU)
 • flagship-projecten met een forse impact voor de Europese klimaatdoelen
 • innovatieve technologieën voor duurzame energieopwekking of energieopslag.

Focus op demonstratie en marktintroductie

Het Innovation Fund steunt projecten die ‘dicht bij de markt’ liggen. Bepalend voor de subsidiekansen is de fase van de betreffende innovatie:

 • de subsidies zijn nadrukkelijk bedoeld voor ‘demonstratieprojecten’: dus voor projecten die erop zijn gericht om een nieuwe, kansrijke innovatieve technologie ‘naar de markt’ te brengen
 • meer gevorderde R&D-projecten nabij de commercialiseringsfase (zoals pilots) kunnen in principe al wel voor deze subsidie in aanmerking komen
 • te pril voor deze subsidie zijn innovatieprojecten die nog volop in de onderzoeksfase zitten, en waarbij nog geen sprake is van een bewezen Proof of Concept (zie daarvoor Horizon 2020)
 • te vergevorderd voor deze subsidie zijn projecten rondom het grootschalig uitrollen van een innovatie. Voor scale-ups zijn er soms nog wel mogelijkheden.

Hoe ziet de aanvraagprocedure er uit?

Het Innovation Fund werkt met vaste indieningsrondes, zogenaamde calls for proposals. Per call kunnen bepaalde projectthema’s of sectoren worden bepaald. De eerste ronde wordt verwacht in 2020. Daarna volgen nog meer calls tot het jaar 2030. Elke aanvraagronde bestaat uit twee fases. In Fase 1 kan de aanvrager een korte projectbeschrijving insturen. Die moet in ieder geval een goed beeld geven van:

 1. de beoogde milieueffecten
 2. de technische innovativiteit van het project
 3. de rijpheid van het project qua planning, businessmodel en financiën. De voorstellen die het beste scoren bij de beoordeling gaan door naar de vervolgfase. In Fase 2 kunnen de indieners van een geselecteerd voorstel hun oorspronkelijke plan uitwerken tot een een volledige aanvraag met een uitgebreid projectplan. Dit moet dan ook ingaan op twee verdere aspecten:
 4. de kansen voor een bredere toepassing van de innovatie, en
 5. de kostenefficiency.

Subsidiebudget en subsidiebedragen

Het Innovation Fund krijgt voor het tijdvak 2020-2030 een subsidiebudget van circa 10 miljard euro. De subsidie vergoedt tot liefst 60% van de projectkosten. Er is nog geen zekerheid over het maximale subsidiebedrag per project, maar voor grote flagship-projecten zijn subsidies van meer dan 300 miljoen euro niet uitgesloten!

Het Innovation Fund wil rekening houden met de behoeften vanuit de praktijk. Daarom werkt men met soepele, tussentijdse uitbetalingsmomenten (op basis van nader te bepalen milestones bij een project). Ook het ‘stapelen’ van subsidies (het combineren met andere nationale of Europese steunregelingen) zal in principe worden toegestaan!

Nu alvast anticiperen

Het nieuwe Europese innovatiefonds biedt dus vooral kansen voor grote projecten: hoogwaardige kansrijke innovaties die een forse impact (kunnen) hebben op de Europese klimaatdoelstellingen. Zo zijn er mooie subsidiekansen voor het demonstreren van innovatieve first-of-a-kind projecten.

Werkt uw bedrijf op dit moment al aan zo’n innovatie, die vanaf 2020 kan worden gedemonstreerd? Dan is het beslist raadzaam om nu alvast te anticiperen op de komende calls van het Innovation Fund. Het energieteam van PNO vertelt u graag meer over de mogelijkheden. Stel ons uw vraag, of leg ons uw plannen voor via onderstaand formulier


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement