Nieuwe oproep Joint Technology Initiative brandstofcellen en waterstof

JTI Fuel cells and Hydrogen 2 (JTI-FCH) is een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van waterstof- en brandstofcellen. Onlangs heeft dit verband een nieuwe oproep opengesteld om de ontwikkeling van brandstofcellen en de productie van waterstof te stimuleren. Met een beschikbaar budget van ruim 73 miljoen euro is dit een interessante kans voor allerlei soorten organisaties die zich hiermee bezighouden.

JTI-FCH 2: interessant voor veel partijen

Het JTI-FCH 2 is een initiatief dat voortgekomen is vanuit de industrie. Het ontvangt financiering vanuit Horizon 2020 (Transport en Energie) en is ook voor de High Tech, Automotive industrie een zeer interessant initiatief. Allerlei soorten organisaties komen voor financiering in aanmerking: industrie, kennisinstellingen, en andere organisaties die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De industrie moet wel zelf meebetalen (co-financiering). Het initiatief stimuleert vooral de deelname van mkb’s.

JTI-FCH 2 stimuleert vercommercialisering waterstof- en brandstofcellen

Het doel van van JTI-FCH 2 is om de toepassing van waterstof- en brandstofcellen commercieel  rendabel te maken. Door gezamenlijke coördinatie van de activiteiten van alle betrokken partijen, draagt het initiatief bij aan het oplossen van zowel technologische als niet-technologische belemmeringen. Betrokkenheid vanuit verschillende sectoren, met ieders specifieke insteek, draagt bij aan de kansrijkheid van een aanvraag. Er is immers een grote verscheidenheid aan onderwerpen die raken aan meerdere sectoren. Hieronder hebben we een kleine selectie gemaakt van interessante onderwerpen die voor subsidie in aanmerking komen:

  • grootschalige demonstratie van zware waterstoftrucks met waterstof-bijvulstations van hoge capaciteit
  • demonstratie van brandstofceltoepassingen voor middelgrote passagiers- of binnenvaartschepen
  • brandstofsystemen voor de aandrijving van passagiersvliegtuigen
  • demonstratie van een grote schaal (minimaal 20 MW) elektrolyser voor het omzetten van hernieuwbare energie in waterstof
  • waterstofdragers voor de stationaire opslag van overtollige hernieuwbare energie
  • ontwikkelen van brandstofceltoepassingen van havenecosystemen.

Kansen voor uw organisatie?

Wilt u weten of ‘uw’ thema of sector ook in aanmerking komt voor subsidie of heeft u ideeën over de ontwikkeling van brandstofcellen en de productie van waterstof? Neem dan contact met ons op.

Wij denken graag met u mee over de kansen en uitdagingen van JTI-FCH 2. Denk aan het identificeren en met elkaar verbinden van geschikte ontwikkelpartners uit verschillende sectoren om uw project succesvol te maken. Neem daarom gerust contact op met een van onze Transport- of Energie- specialisten.