Nieuwe SDE++ start eerste ronde in najaar 2020

 

Terwijl aanvragers druk zijn met de naderende aanvraagronde voor de SDE+ subsidie (die start op 17 maart), onthult Minister Wiebes al details over de opvolger, de SDE++ subsidie. De eerste tender daarvoor start dit najaar, met een budget van 5 miljard euro. En een nieuwe systematiek.

Van SDE+ naar SDE++

De huidige subsidieregeling is bekend als de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie’, meestal afgekort tot SDE+. Bij de nieuwe SDE++ regeling staan de drie letters voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’. Dat lijkt een kleine aanpassing, maar het verschil tussen de twee regelingen is enorm! Want de nieuwe SDE++ verlegt de focus van energieproductie naar energietransitie. De subsidies voor het opwekken van duurzame energie blijven bestaan, maar er komt ook subsidie voor andere technieken die zorgen voor reductie van CO2 of andere broeikasgassen. Daarmee wordt de nieuwe SDE++ regeling aanzienlijk breder dan de huidige SDE+ regeling, om zo bij te dragen aan de energietransitie.

Kamerbrief biedt meer duidelijkheid

De plannen voor de nieuwe SDE++ subsidieregeling waren alleen op hoofdlijnen bekend. In een recente Kamerbrief geeft Minister Wiebes nu echter meer duidelijkheid. De SDE++ regeling zal dit najaar van start gaan – belooft Wiebes – met een eerste openstelling op 29 september 2020, en een bijbehorend subsidiebudget van 5 miljard euro. Ook komt er een nieuwe systematiek bij de budgetverdeling. Maar laten we eerst stilstaan bij de aangekondigde ‘verbreding’ van de subsidiemogelijkheden bij de SDE++.

SDE++: van productie naar reductie

De huidige SDE+ regeling biedt al subsidie voor energieproductie uit duurzame bronnen (zon, wind, biomassa, geothermie en water). Deze technieken blijven bestaan binnen de nieuwe SDE++, maar worden aangevuld met andere technieken die CO2 reduceren. Daarmee gaat de eerste SDE++ tender ruimte bieden voor onder meer:

 • Aquathermie
 • CO2-afvang en -opslag (CCS)
 • Composteringswarmte
 • Elektrische boilers (in de industrie)
 • Restwarmtebenutting (uit de industrie en datacentra)
 • Waterstofproductie (door elektrolyse)
 • Warmte- en koudeopslag (WKO) in de glastuinbouw
 • Warmtepompen (voor gebruik in de industrie)
 • Uitbreiding zonthermie (glastuinbouw)
 • Uitbreiding geothermie (ondiepe geothermie, en toepassingen voor stadswarmte en glastuinbouw)
 • Zon-PV (met aangescherpte voorwaarden)
 • Wind-energie en waterkracht (inclusief osmose).

Voor andere technieken wordt overigens nog bekeken of ze in een later stadium (wellicht vanaf 2021) in aanmerking komen voor een SDE++ subsidie. Het gaat dan met name om: recycling, biobased productie, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer, hergebruik van afgevangen CO2 (CCU), en elektrificatie in de industrie (voor andere toepassingen dan elektrolyse of verwarming).

Concurrentie om budget gaat op de schop

Veel details van de SDE++ regeling zijn nog niet uitgewerkt. De recente Kamerbrief maakt wel duidelijk dat veel kenmerken uit de eerdere SDE+ worden overgenomen: het blijft een stimuleringsregeling met (meerjarige) exploitatiesubsidies, die zijn bedoeld als vergoeding voor de ‘onrendabele top’ van de betreffende techniek. Wat wel verandert is de rangschikking van de ingediende subsidieaanvragen per techniek. Bij de huidige SDE+ gebeurt de rangschikking op basisbedrag (kostprijs voor groen opgewekte kilowattuur). Bij de nieuwe SDE++ gebeurt de rangschikking op subsidiebehoefte (subsidiebedrag per ton CO2-reductie) met een maximum van 300 euro per ton CO2-reductie. De onderstaande tabel bevat de fasering voor de SDE++ najaarstender van 2020:

Openstellingsronde SDE++ 2020 Fasegrenzen €/ton CO₂
29 september (9.00 uur) 70
5 oktober (17.00 uur) 85
12 oktober (17.00 uur) 180
19 oktober (17.00 uur) tot 22 oktober (17.00 uur) 300

 

Het doel van de rangschikking op basis van subsidiebehoefte is om een eerlijke concurrentie te realiseren tussen diverse technieken. De impact van de nieuwe systematiek zal echter groot zijn: “In vergelijking met de huidige SDE+ zal het speelveld van concurrenten totaal verschuiven!” stelt Joep Raats, Senior Consultant Energie & Milieu bij PNO. “Waar voorheen vooral de biomassacategorieën met elkaar om budget streden, zullen nu ook wind en CCS veel eerder in aanmerking komen voor budget.” Een strategische afweging voor het juiste moment van indiening van een SDE++ aanvraag is dan ook beslist op zijn plaats!

Wat kan PNO voor u doen?

PNO kan helpen met het tijdig voorbereiden van uw SDE++ subsidieaanvraag. Daarnaast kunnen wij de concurrentie in kaart brengen voor het bepalen van het juiste moment van indiening. Bovendien is er vanaf 17 maart 2020 nog de mogelijkheid om voor de huidige SDE+ regeling een aanvraag in te dienen. Deze laatste ‘gewone’ tender (met een budget van 2 miljard euro) is natuurlijk uitermate interessant voor bedrijfsinvesteringen in zonnestroom en andere duurzame energieopwekking! Het energieteam van PNO helpt u graag verder. Wij zijn bereikbaar op 088-838 13 81 of via het onderstaande formulier:


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement