Nieuwe SDE++ subsidieregeling gepubliceerd!

 

Het is zover: de langverwachte SDE++ regeling is eindelijk gepubliceerd! Daarmee is het zeker dat de nieuwe subsidieregeling dit jaar van start gaat. PNO schetst de hoofdlijnen van de regeling zoals die nu definitief zijn vastgelegd. Intussen buigen experts zich over de nieuw toegevoegde details en de gevolgen ervan voor de praktijk.

Inleiding – Wat is de SDE?

Bijna twee jaar moesten we er op wachten: de ‘verbreding’ van de SDE+ regeling, een  populaire exploitatie-subsidie voor producenten van schone energie. Regelmatig berichtten wij u over de voortgang (de eerste contouren, de verschillen, de vertraging). Deze week werd eindelijk de nieuwe SDE++ regeling gepubliceerd. De drie letters verwijzen naar de volledige naam (‘Subsidieregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie’). De twee plustekens maken duidelijk dat het gaat om een gewijzigd vervolg op de eerdere SDE+ regeling.

De aangekondigde ‘verbreding’ betekent dat de subsidie weer kan worden aangevraagd voor productie-installaties voor duurzame energie maar nu ook voor CO2 reducerende installaties (mits die bijdragen aan de energietransitie en het terugdringen van broeikasgassen). Dit maakt de regeling extra interessant voor bijvoorbeeld de industrie en bedrijven met ‘energie-intensieve’ processen die nu voor het eerst ook aanspraak kunnen maken op de SDE-gelden.

Aangewezen subsidie-categorieën voor de SDE++

De subsidies van de SDE++ regeling kunnen alleen worden aangevraagd voor bepaalde categorieën van productie-installaties voor de productie van duurzame energie en klimaattransitie in 2020.
De afgelopen maanden is druk gespeculeerd over welke categorieën wel en niet onder deze subsidie zouden moeten vallen. Uiteindelijk zijn de aangewezen categorieën voor de SDE++ in 2020:

 • Hernieuwbare elektriciteit. Het gaat daarbij om installaties voor het opwekken van energie via Waterkracht, Osmose, Wind (installaties op land, in meer en op primaire waterkeringen), Zon (fotovoltaïsche zonnepanelen, bij vermogen van minstens 15 kWp met grootverbruikersaansluiting).
 • Hernieuwbaar gas. Hierbij gaat het om installaties voor het produceren van groen gas door middel van vergisting (allesvergisting/monomestvergisting), of slibgisting (bij Rioolwaterzuiveringsinstallaties).
 • Hernieuwbare warmte (WKK). Hierbij gaat het om installaties voor het opwekken van warmte of  het gecombineerd opwekken van warmte en elektriciteit (WKK), door middel van: Zonthermie (bijvoorbeeld PVT, geen PV), Geothermie (diep/ondiep),  Biomassa (vergisting en verbranding), Slibgisting (bij rioolwaterzuiveringsinstallaties), Ketel-biomassa (vloeibare of vaste), Ketels op B-hout, Ketels op houtpellets, Houtpellet-branders voor industriële toepassingen, en Composteringsinstallaties op ‘champost’ (champignon-afval).
 • CO2-reducerende technologieën. Hierbij gaat het om installaties voor CO2-arme warmteopwekking via: Aquathermie (uit oppervlaktewater, drinkwater, afvalwater), Daglichtkassen (glastuinbouw), Electroboilers (E-boilers), industriële Warmtepompen (minstens 500 kWth). Maar ook het benutten van Restwarmte (bijvoorbeeld vanuit industrie of datacenters, voor stadsverwarming/woningen). Maar ook voor installaties voor: Waterstof-productie (via Electrolyse), en voor CCS-producten (afvang en permante opslag van CO2).

Eerste aanvraagronde start in november

De allereerste SDE++ aanvraagronde start op 24 november 2020 (9:00 uur). Het indienen van subsidieaanvragen kan dan tot uiterlijk 17 december 2020 (17:00 uur). In total is er 5 miljard euro beschikbaar. Volgend jaar zal er in het najaar een even groot budget ter beschikking gesteld worden.

Aanvraagronde verloopt in fasen

Het bovengenoemde aanvraagtijdvak is belangrijk voor alle SDE++ subsidieaanvragers. Toch moeten aanvragers bij hun timing ook nog rekening houden met een tweede factor: de ‘gefaseerde openstelling’ van de SDE++. Dit komt er kort gezegd op neer dat de aanvrager een indieningsmoment moet kiezen dat afhangt van de ‘subsidie-intensiteit’ van zijn project. Concreet komt dit neer op het volgende:

 • Fase 1 – voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 65 euro per 1000 kg CO2.
  Aanvragen van 24 november (9:00 uur) tot 30 november 2020 (17:00 uur).
 • Fase 2 – voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 85 euro per 1000 kg CO2.
  Aanvragen van 30 november (17:00 uur) tot 7 december 2020 (17:00 uur).
 • Fase 3 – voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 180 euro per 1000 kg CO2.
  Aanvragen van 7 december (17:00 uur) tot 14 december 2020 (17:00 uur).
 • Fase 4 –  voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per 1000 kg CO2.
  Aanvragen van 14 december (17:00 uur) tot 17 december 2020 (17:00 uur).

Deze fasering moet ervoor zorgen dat de subsidiegelden terecht komen bij de projecten met de beste kosten efficiënte- manier om CO2 te reduceren. Projecten die veel subsidie nodig hebben komen pas later aan bod en het kan zijn dat dan de pot leeg is. Het is mogelijk om strategisch voor een lager subsidiebedrag in te dienen om de slaagkans te verhogen. De beste strategische timing van een subsidieaanvraag kan per project/technologie verschillen. De SDE-experts van PNO en EGEN vertellen u er graag meer over.

Wat kunnen wij voor u doen?

De experts van PNO en EGEN hebben jarenlang ervaring met de eerdere SDE-regelingen. Ze zijn ook als eerste op de hoogte van veranderingen en nieuwe kansen. Bijvoorbeeld rondom de nieuwe SDE++  of andere subsidieregelingen op het gebied van energie, klimaat en innovatie. Werkt u aan een SDE++ aanvraag, en heeft u behoefte aan ondersteuning van een deskundige partij die proactief met u meedenkt? Bel 088-838 13 81 of stuur een korte omschrijving van uw project:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement