RVO start nieuwe subsidie tegen kinderarbeid

RVO lanceerde vrijdag het nieuwe Fonds Bestrijding Kinderarbeid. Met subsidie uit dit fonds kunnen bedrijven kinderarbeid in hun productieketen aanpakken of bestrijden. Het gaat om een vijfjarig programma met per ronde een budget van 5,5 miljoen euro. De subsidie is aan te vragen van 23 juli tot en met 3 december. Het fonds is een uitkomst voor de verantwoordelijke ondernemer.

Subsidie onderzoek oorzaken van kinderarbeid

Met de subsidie vanuit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) kunnen bedrijven lokaal onderzoek doen naar de oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen. Vervolgens kunnen zij maatregelen nemen op lokaal niveau, maar ook in het eigen bedrijf (bijvoorbeeld door inkoopprocedures onder de loep te nemen). De subsidie vergoedt tot 70 procent van de gemaakte kosten. Daarnaast steunt RVO projecten met een kennistraject. Per jaar ondersteunt het FBK minimaal elf projecten.

Kinderarbeid wereldwijd en VN-doelen

Volgens de International Labour Organisation (ILO) zijn wereldwijd nog zo’n 152 miljoen kinderen aan het werk. Dat is minder dan aan het begin van deze eeuw, maar nog steeds niet voldoende om te voldoen aan de VN-doelen waar Nederland zich toe heeft verplicht. Volgens die VN-doelen moet er in 2025 een einde zijn gekomen aan kinderarbeid.