Nieuwe subsidieronde ‘Innovative Medicines Initiative’

Het succesvolle Europese Innovative Medicines Initiative (IMI 2) heeft onlangs een nieuwe indieningsronde opengesteld. Consortia van onder meer (mkb-)bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek binnen een aantal nieuwe thema’s. Het subsidiebudget voor deze dertiende ronde bedraagt ruim 223 miljoen euro. Het indienen van aanvragen is mogelijk tot en met 28 februari 2018.

Hoe werkt de IMI 2-subsidie?

Het Innovative Medicines Initiative is een partnerschap tussen de Europese Unie en de Europese farmaceutische industrie. Doel is het sneller ontwikkelen van de volgende generaties vaccins, geneesmiddelen en behandelingen, zoals nieuwe antibiotica. In principe gelden voor het IMI dezelfde regels als voor het Horizon 2020 programma. Binnen het IMI 2 gaat het om het uitvoeren van Research and Innovation Actions (RIA). De subsidiabele projectkosten worden voor 100% vergoed. De hoogte van de subsidie hangt af van het onderwerp waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Wie kunnen IMI 2-subsidie aanvragen?

Consortia van minimaal drie onafhankelijke partijen uit drie verschillende EU-landen of geassocieerde landen kunnen een aanvraag indienen. Daarbij moeten ze de doelstellingen van het IMI 2 in acht nemen. Deze zijn onder meer de volgende:

 • ondersteuning bieden voor de ontwikkeling en uitvoering van preconcurrentieel onderzoek en van innovatieactiviteiten die van strategisch belang zijn voor de concurrentiepositie en het industrieel leiderschap van de Unie, dan wel specifieke maatschappelijke problemen aanpakken, en vooral de uitdaging om de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers te verbeteren
 • bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen, in het bijzonder met als doel om onder meer nieuwe therapieën te ontwikkelen voor ziekten zoals Alzheimer en het huidige geneesmiddelenontwikkelingsproces te bevorderen
 • het ontwikkelen van diagnostische en therapeutische biomarkers voor ziekten met klinische relevantie en die goedgekeurd zijn door de regelgevende instanties

Welke onderwerpen komen voor subsidie in aanmerking?

Bij deze nieuwe ronde is subsidie mogelijk voor de volgende onderwerpen:

 • Diabetic cardiomyopathy
 • Inflammatory skin disease (psoriasis, atopic dermatitis)
 • Diagnostics for antimicrobial resistance (AMR)
 • Mitochondrial dysfunction in neurodegeneration
 • Support and coordination action for neurodegeneration (CSA)
 • European induced pluripotent stem cell platform (iPSC)
 • Linking digital assessment of mobility to clinical endpoints
 • Cancer and human tumour microenvironment immune profiling
 • Medicines safety during pregnancy and breastfeeding
 • Medicines safety prediction during early drug development
 • Safety biomarkers in clinical trials and diagnosis of disease
 • Cardiovascular diseases and diabetes
 • Respiratory diseases
 • Neurodegenerative diseases
 • Rare/orphan diseases

De vier laatste punten hebben alle betrekking op een nieuw IMI-onderdeel, het Pilot Programme on a Clinical Compound Bank for Repurposing.

IMI 2-subsidie aanvragen

Consortia van (mkb-)bedrijven en kennisinstellingen kunnen tot en met 28 februari 2018 subsidie aanvragen (fase 1). Indien een aanvraag succesvol is, gaat hij door naar fase 2. De deadline daarvoor is op 6 september 2018. Wilt u meer informatie of uw projectplan of -idee aan ons voorleggen? Neem dan contact op met onze Life Sciences & Health-specialisten via de Servicedesk.