Coronacrisis: voorsorteren op de NOW

 

Op 17 maart presenteerde het kabinet een uitgebreid pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers met financiële problemen door de coronacrisis. Een van die aangekondigde maatregelen is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Dit noodfonds moet ervoor zorgen dat werkgevers hun personeel – ondanks de crisis en teruglopende opdrachten – zoveel mogelijk in dienst houden voor de uren die zij werkten.

Van WTV naar NOW: even geduld a.u.b.

De NOW komt in de plaats van de huidige regeling voor werktijdverkorting (WTV-regeling). Die WTV-regeling was bedoeld als hulpmiddel voor bedrijven die door extreme omstandigheden, zoals de huidige crisis, te maken hebben met een fors werkurenverlies. Via de WTV werd voorkomen dat werknemers moesten worden ontslagen omdat er tijdelijk geen werk voor hen was. Op dit moment kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend voor de WTV-regeling, omdat de regeling met onmiddellijke ingang is stopgezet vanwege het grote aantal aanmeldingen. Ingediende WTV-aanvragen worden automatisch als een NOW-aanvraag beschouwd dus daarvoor hoeft niet opnieuw een aanvraag te worden ingediend.

Voor de nieuwe NOW-regeling kunnen er nog geen aanvragen worden ingediend: de regeling is op dit moment nog in voorbereiding. Het streven is dat het UWV zo spoedig mogelijk een aanvraagloket opent, maar een exacte datum is nog niet bekend. In het Kamerdebat van 18 maart waarschuwde minister Koolmees wel dat er zoveel aanvragen zijn dat de uitbetaling in tranches zal worden gedaan en dus wel enkele weken in beslag zal nemen. Voor bedrijven die voor die periode overbrugging nodig hebben, verwees hij naar liquiditeitsmaatregelen, zoals uitstel van belasting.

Waaruit bestaat de steun van de NOW?

De NOW-regeling komt kort gezegd neer op een loonkostensubsidie. De subsidie is bedoeld voor werkgevers, en bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers (zowel met een vast contract als met een flexibel arbeidscontract). De subsidie kan oplopen tot 90% van de loonkosten. Het exacte subsidiepercentage wordt per bedrijf bepaald, en is afhankelijk van de omzetdaling van de onderneming:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

De subsidie is van tijdelijke duur en geldt voor een tijdvak van drie maanden, en kan eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden.

Wat worden de voorwaarden?

De nieuwe regeling is nog niet helemaal gereed en ook de definitieve voorwaarden zijn nog niet allemaal bekend. Waarschijnlijk zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • de werkgever moet een omzetdaling verwachten van minstens 20% (vanaf 1 maart)
 • de werkgever mag in het subsidietijdvak geen personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen
 • de werkgever moet het loon van de betrokken werknemers 100% doorbetalen.

Om de lonen te kunnen doorbetalen, ontvangt de werkgever een flink voorschot op de subsidie (waarschijnlijk 80% of meer). Achteraf vindt er een controle plaats op het daadwerkelijke omzetverlies van het bedrijf. Daarbij kan worden gevraagd om een accountantsverklaring (in elk geval bij ‘grotere’ aanvragen).

Voor wie bedoeld?

De NOW-regeling is bedoeld voor bedrijven van elke omvang. Een aanvraag kan interessant zijn als u door de coronacrisis een omzetdaling verwacht van minstens 20%. Ook uitzendbureaus kunnen de subsidie aanvragen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn.

Blijf geïnformeerd

De ontwikkelingen rondom de crisis volgen elkaar in snel tempo op. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren en, waar mogelijk, te helpen uw activiteiten te kunnen voortzetten. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u, onder meer via deze nieuwsbrief, op de hoogte. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op 088-8381381 of stuur ons een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement