Omscholingssubsidie voor techniek en ICT

Staatssecretaris Keijzer (EZK) trekt circa 37 miljoen euro uit voor een nieuwe subsidieregeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek’. De bijbehorende subsidies zijn bedoeld voor omscholingstrajecten. Het aanvraagloket voor werkgevers opent op 1 september. In dit artikel vertellen we vast meer over de nieuwe regeling.

Subsidie voor omscholing naar techniek en ICT: waarom?

De sectoren techniek en ICT zitten al lang met een structureel tekort aan goed opgeleid personeel. En tegelijkertijd kampen veel andere sectoren juist met veel ‘baanonzekerheid’, ontslagrondes en werkloosheid. De nieuwe regeling pakt beide knelpunten aan met een slimme omscholingssubsidie. Daarmee biedt de regeling perspectief voor mensen binnen ‘zwakkere’ sectoren op de arbeidsmarkt, én zorgt voor een betere (intersectorale) mobiliteit naar kansrijke beroepen.

Met dat laatste (‘kansrijke beroepen’) wordt kort gezegd gedoeld op banen in de ICT en de techniek. Dit zijn namelijk banen die perfect aansluiten op actuele maatschappelijke kansen en uitdagingen. Zoals de klimaat- en energietransitie, de aanpak van het woningtekort, digitalisering en cybersecurity. De regeling bevat een lange lijst van beroepen in een vijftal segmenten. Het gaat om:

 • Techniek-industrie (onder meer: monteurs en medewerkers assemblage en constructie)
 • Techniek-bouw (zoals metselaars, glaszetters, dakdekkers, stukadoors, isoleerders)
 • Voertuigentechniek (schadeherstellers, revisietechnici, monteurs, spuiters, enzovoorts)
 • Installatietechniek (bijvoorbeeld elektriciens, loodgieters, elektronica-installateurs)
 • ICT (zoals ICT servicedesk-medewerkers, consultants, developers, beheerders, testers).

Subsidie voor wie? Waarvoor en… hoeveel?

De nieuwe subsidie kan alleen worden aangevraagd door werkgevers. Meer concreet: werkgevers met banen in de techniek of in de ICT. Zij kunnen deze subsidie aanvragen voor het omscholen van medewerkers die nog niet werkzaam zijn in dat beroep. De subsidie bestaat uit een vast bedrag (‘lump sum’) als bijdrage aan de omscholingskosten. Het vaste subsidiebedrag is 3.750 euro per medewerker/omscholingstraject. Verder is van belang:

 • de kosten van het omscholingstraject moeten minimaal 7.500 euro bedragen (per persoon)
 • de overige kosten worden betaald door de werkgever zelf (of bijvoorbeeld een O&O-fonds)
 • als werkgever mag u subsidie aanvragen voor het omscholen van maximaal zes medewerkers
 • het mag daarbij gaan om nieuw aan te nemen medewerkers, maar óók om bestaande krachten, die worden omgeschoold tot een (voor hen nieuwe) functie in de techniek of ICT.

Aanvraagronde, looptijd en budget

De nieuwe subsidieregeling start officieel op 1 september 2021 (9.00 uur). Werkgevers kunnen dan subsidieaanvragen indienen tot uiterlijk 1 december 2021, maar… zolang het budget reikt!! Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het beschikbare budget is toereikend voor ruim 9.000 subsidieaanvragen. Na het startjaar 2021 wordt bekeken of er later nog meer subsidierondes zullen komen, zo is de bedoeling.

Meer weten?

Bent u actief als Sectorfonds, Opleidingsfonds of Brancheorganisatie? En wilt u deze regeling onder de aandacht brengen bij uw leden, of slim combineren met andere financiële mogelijkheden? Dan zijn de experts van team Scholing & Arbeidsmarkt u graag van dienst. Stel uw vraag via het onderstaande formulier.

Werkgevers met belangstelling voor – of vragen over – deze regeling verwijzen wij naar het officiële loket van RVO. Dat bevat meer informatie over de regeling en gaat open voor aanvragen op 1 september (9.00 uur). Belangstellenden wordt geadviseerd om al ruim voor die tijd de vereiste ‘eHerkenning’ aan te vragen!


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement