Nieuw onderzoeksprogramma COVID-19 start eind april

 

Onderzoeksorganisatie ZonMw start eind april met een tweede ronde van het onderzoeksprogramma COVID-19. De eerste ‘snelle’ ronde vond onlangs plaats. Het nieuwe programma draagt bij aan het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus.

Wat is het doel van onderzoeksprogramma COVID-19?

Het onderzoeksprogramma COVID-19 heeft brede doelstellingen:

 • bestrijden van de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op korte en langere termijn
 • nieuwe kennis genereren over preventie, behandeling en herstel van deze infectieziekte, en bredere maatschappelijke vraagstukken daarover.

Het programma gaat naar verwachting eind april open voor indiening. Aanvragen kunnen tot en met 25 mei 2020 worden ingediend.

Breed programma

Het nieuwe programma biedt ruimte voor verschillende typen onderzoek, van fundamenteel tot actie-onderzoek. Er is behoefte aan nieuwe kennis en praktische oplossingen voor beperking van de negatieve gevolgen van de pandemie. Daarnaast is ook onderzoek nodig om te leren van de negatieve en positieve ervaringen, zowel nu als op de langere termijn. De ministeries van VWS, OCW en onderzoeksorganisatie NWO financieren het programma. Er is een budget van 27 miljoen euro beschikbaar voor subsidies aan onderzoeksstudies en praktijkprojecten. In principe komen alle in Nederland gevestigde rechtspersonen voor subsidie in aanmerking. Dat zijn onder meer wetenschappelijke organisaties (universiteiten, hogescholen, onderzoeks- en kennisinstituten), umc’s in een samenwerkingsverband met bedrijven, lokale overheden, scholen, maatschappelijke organisaties, (zorg)instellingen, branche- en beroepsverengingen, sportverenigingen, patiënten- en cliëntenorganisaties. In de eerste ronde waren vrijwel alle projecten afkomstig van samenwerkingsverbanden van meerdere universitaire medische centra, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Drie aandachtsgebieden onderzoeksprogramma COVID-19

Het programma richt zich op drie grote aandachtsgebieden:

 • voorspellende diagnostiek en behandeling
 • zorg en preventie, inclusief transmissie
 • maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen daartegen.

Eind april bij bekendmaking van het programma komt er meer gedetailleerde informatie over de aandachtsgebieden. Diverse wetenschappelijke en praktijk-experts zijn momenteel bezig met de vorming van expertpanels. Zij hebben de opdracht gekregen om binnen hun aandachtsgebied onderzoeksonderwerpen (of thema’s) te prioriteren.

Drie werkwijzen

ZonMw stelt voor ieder aandachtsgebied op drie werkwijzen subsidies beschikbaar:

 • op uitnodiging voor vragen die zeer urgent moeten wordt opgepakt, ook omdat de antwoorden nodig zijn voor de bestrijding in deze fase van de pandemie
 • thematische, bottom-up rondes voor onderzoeksvoorstellen
 • beleids- en praktijkimpulsen gericht op kleine projecten en studies. Deze werkwijze is gericht op het (snel en kort) oppakken van concrete beleidsvragen en het geven van praktijkimpulsen.

Meer weten?

Heeft u een project dat aansluit bij het nieuwe onderzoeksprogramma COVID-19? Neem contact op met de Life Sciences & Health experts van PNO. Zodra de precieze inhoud van het programma bekend wordt, informeren zij u direct. Bent u bezig met een toepassingsgericht R&D-project? Dan is is de Eureka call COVID-19: Echo Period Life without a vaccine misschien ook interessant. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement