Ontwikkelingen in corona-steunmaatregelen

 

Na de bekendmaking van het pakket aan extra corona steunmaatregelen, voor bedrijven die door de coronacrisis in problemen komen, zijn er al diverse wijzigingen doorgevoerd. De meeste wijzigingen betreffen een uitbreiding van het budget of de doelgroep waarvoor de betreffende regeling is bedoeld.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is bedoeld als een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers. Als minimaal 20% van de omzet wegvalt, kunnen bedrijven tot 90% van de loonkosten uitbetaald krijgen. De kracht van deze regeling is de snelheid: om de lonen te kunnen doorbetalen, ontvangt de werkgever binnen twee tot vier weken een voorschot van minimaal 80% van de subsidie. Achteraf vindt er dan een controle plaats op het daadwerkelijke omzetverlies van het bedrijf. Daarbij kan, in elk geval bij ‘grotere’ aanvragen, worden gevraagd om een accountantsverklaring.

De oorspronkelijk gedachte was dat de periode van de tegemoetkoming (drie maanden) eenmalig kan worden verlengd met nog eens drie maanden. Inmiddels heeft het kabinet aangegeven hierover nog geen besluit te hebben genomen, en dit uiterlijk voor 1 juni 2020 zal doen. Een eventuele tweede ronde sluit dan aan op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 eindigt. Bij verlenging kunnen overigens nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd. Op zijn website meldde het UWV gisteravond dat er al ruim 64.000 bedrijven een aanvraag hebben ingediend.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Voor mkb’s en grotere ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en -garanties is er de GO-regeling. Hiermee staat de overheid garant voor geldleningen tot een bepaald bedrag per onderneming. Het totale garantiebudget is verhoogd van 400 miljoen naar 10 miljard euro.

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB)

Een vergelijkbare regeling als de GO, maar dan voor mkb’s, is de BMKB. Om deze regeling toegankelijker te maken heeft het kabinet besloten de premie te  verlagen van 3,9% naar 2%. Ook hier is het totale budget opgetrokken, en wel van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Fonds voor overbruggingskredieten

Voor non-bancair gefinancierde bedrijven (zoals veel innovatieve bedrijven, startups en scale-ups) wordt hard gewerkt aan een nieuw fonds dat overbruggingskredieten gaat verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar. Het nieuwe fonds moet nog voor eind april van start gaan, zo is de bedoeling. Ondernemers kunnen hun aanvraag dan indienen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Via deze regeling wil de overheid sectoren die het hardst worden getroffen door de coronacrisis bijstaan met een eenmalige uitkering van 4.000 euro. Bij aanvang van de regeling werden sectoren zoals de horeca, reisbranche en cultuursector genoemd. Onder andere naar aanleiding van reacties uit andere branches is de lijst met in aanmerking komende sectoren uitgebreid met bijvoorbeeld tandartspraktijken, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden. Aanvragen kunnen worden ingediend bij RVO.

De corona steunmaatregelen op een rij

Op onze website bieden wij een actueel overzicht van de corona steunmaatregelen en de verschillende loketten waar deze kunnen worden aangevraagd. Mocht u vragen hebben of een van onze consultants willen spreken, neem dan contact via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement