Onverwacht grote budgetclaim van 9,9 miljard euro in najaarsronde SDE+

In de najaarsronde van de duurzame energiesubsidie SDE+ is voor bijna 10 miljard euro aan subsidie aangevraagd, op een beschikbaar budget van 6 miljard euro. Dat meldde de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) afgelopen dinsdag. Daarmee is het SDE-budget, in tegenstelling tot vorig jaar, ruim overtekend. Wat betekent dit voor de slaagkans van de ingediende projecten?

Verloop van budgetclaim belangrijk voor slaagkans

Zoals blijkt uit de kamerbrief van EZK wordt de toekenning binnen SDE+ onderverdeeld in drie opeenvolgende fasen. Daarbij wordt het subsidiebudget per kWh steeds hoger, maar de kans op toekenning steeds kleiner. Hoe langer een organisatie dus wacht met het aanvragen van de subsidie, hoe hoger de subsidie die ze kan krijgen, maar tegelijkertijd: hoe lager de kans dat ze die subsidie daadwerkelijk ontvangt. In fase 2 liep het aangevraagde budget deze tender al op tot 7 miljard euro, wat dus al 1 miljard euro meer is dan dat er aan budget beschikbaar is. De eerste gedachte is dan ook dat de slaagkans voor een project in fase 2 beperkt is.

Afwijzing budgetclaim leidt mogelijk tot meer ruimte

Voorgaande tenders laten echter zien dat er een groot verschil bestaat tussen het aangevraagde budget en het toegekende budget. Een groot aantal projecten wordt namelijk afgewezen omdat zij niet voldoen aan de SDE+ regeling, bijvoorbeeld omdat zij de vergunningen niet op orde hebben of het project niet goed financierbaar lijkt. Hoe meer projecten er worden afgewezen, hoe meer ruimte er vrij komt om andere projecten te subsidiëren. Ter indicatie, in de voorjaarsronde van dit jaar is er van het totale aangevraagde budget van 7,1 miljard euro circa 1,3 miljard euro aan projecten afgewezen. Ook voor de huidige najaarsronde kan het dus zomaar zo zijn dat er nog voldoende budget beschikbaar is om ook projecten uit de derde fase te subsidiëren.

Vooral slaagkans zonne-energieprojecten afhankelijk van indien-strategie

De sector zonne-energie heeft ambitieuze aanvragen gedaan, blijkt uit de brief van de minister: ruim 5000 zon-PV-projecten vroegen een totaal subsidiebedrag aan van bijna 4 miljard euro. Vooral voor projecten in fase 3 zijn veel aanvragen gedaan. Maar liefst 56 procent van het totaal aantal zon-PV-aanvragen zat in deze fase (3.000 aanvragen). Een conclusie die al is te trekken, is dat de zon-PV-aanvragen die in fase 2 zijn ingediend (ruim 2.300 aanvragen) een aanzienlijk hogere kans maken op toekenning van subsidie dan de aanvragen die in fase 3 zijn ingediend. Voor die laatste categorie zal een eventuele toekenning spannend worden, maar is die zeker niet uitgesloten.

Wind speelt het veilig, biomassa derde

Het aantal windprojecten in deze ronde is een stuk lager dan het aantal zon-projecten, maar is nog steeds onverwachts groot. Windenergieprojecten hebben voor 2,9 miljard euro aan subsidie aangevraagd. Deze categorie valt grotendeels in een ‘veiliger categorie’: 97,5 procent aanvragen voor wind op land valt in de eerste fase. Ze maken daardoor ook een zeer grote kans om daadwerkelijk subsidie te krijgen.

Voor biomassaprojecten voor de productie van groen gas is 1,4 miljard euro subsidie aangevraagd. Daarmee is deze categorie opvallend genoeg de derde grootste categorie voor deze najaarsronde. Deze projecten zijn voornamelijk in fase 2 en 3 ingediend. De slaagkans van deze projecten is dan ook sterk afhankelijk van het exacte moment van indienen. Omdat deze projecten technisch en financieel gezien vaak wat complexer zijn, kan het zomaar zijn dat een groot deel van deze projecten uiteindelijk niet zal worden gesubsidieerd.

Resultaten bekend in februari 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt op dit moment alle aanvragen. EZK-minister Wiebes geeft in zijn brief aan dat hij uiterlijk in februari met nieuwe resultaten komt.