Plaats uw energie- of milieuvriendelijke product op de subsidielijst

Steeds meer bedrijven leveren nieuwe energiebesparende of milieuvriendelijke producten. Zij kunnen zulke producten laten plaatsen op de ‘subsidielijst’ van de EIA- of de MIA/Vamil-regeling. Ondernemers kunnen deze producten dan aanschaffen met een aantrekkelijke overheidssubsidie. Lees in dit artikel hoe het werkt.

Hoe werken de subsidielijsten?

Nederlandse ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor inspanningen op het gebied van energie en milieu. Het gaat dan om investeringen in apparatuur die vermeld staat op de Energielijst (van de EIA-subsidie) of de Milieulijst (van de MIA/Vamil-subsidie). Subsidieverstrekker RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, past deze ‘subsidielijsten’ jaarlijks aan. Op dit moment zijn de nieuwe lijsten voor 2023 in voorbereiding.

Wat zijn de deadlines voor aanmelding van een product?

Partijen kunnen voorstellen voor plaatsing van een product op de Milieulijst 2023 van de MIA/Vamil uiterlijk 15 augustus 2022 indienen. Gaat het om plaatsing van een product op de Energielijst 2023 van de EIA, dan is 1 september 2022 de deadline voor indiening. RVO adviseert overigens niet tot de deadline te wachten met het indienen van een voorstel – hoe meer tijd de Rijksdienst heeft voor de beoordeling en afstemming, hoe gunstiger.

Wie kunnen producten aanmelden?

Plaatsing van een product op de EIA- of MIA/Vamil-subsidielijst is interessant voor partijen die nieuwe energiebesparende of milieuvriendelijke producten op de markt zetten. Dat zijn vooral ontwikkelaars en fabrikanten/producenten, soms ook leveranciers en installateurs. Voor alle duidelijkheid: de verkoper van het betreffende product ontvangt zelf geen subsidie, die is immers bedoeld voor het aankopende bedrijf. Toch zijn de voordelen ook voor de verkoper erg aantrekkelijk. Bedrijven die producten ‘met een overheidssubsidie’ aanbieden, zijn voor afnemers natuurlijk extra interessant. En dat is goed voor de omzet van de verkopende partij, die hiermee tegelijkertijd zorgt voor een aantoonbaar ‘groen’ imago van zijn producten.

Voorwaarden bij de subsidielijsten

Welke producten komen in aanmerking voor plaatsing op de lijst met subsidiabele investeringen? Het moet gaan om een product (machine/apparaat/installatie) dat in elk geval voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het product moet een aantoonbaar energie- of milieuvoordeel opleveren (ten opzichte van het gangbare, minder milieuvriendelijke product).
 • Het energie- of milieuvoordeel moet verder gaan dan wat momenteel wettelijk verplicht is.
 • Het product moet gebaseerd zijn op een nieuwe innovatieve (of sterk verbeterde) techniek of technologie.
 • Het product moet marktrijp of al verkrijgbaar zijn (maar het mag niet gangbaar zijn).
 • Het product moet kunnen worden aangeboden door meer dan één partij, en mag niet beperkt zijn tot toepassing bij slechts één partij.

Zeer succesvolle subsidieregelingen

De EIA en de MIA/Vamil mogen we beschouwen als succesvolle subsidie-instrumenten. Dat bleek ook uit het recente jaarverslag van de EIA-regeling over 2021. Te lezen valt dat Nederlandse bedrijven in 2021 gezamenlijk voor bijna 2,2 miljard euro aan energiebesparende investeringen hebben gemeld. In 2020 was dit nog 1,8 miljard euro.

Erg populair waren bijvoorbeeld ledverlichtingssystemen voor duurzame verlichting van gebouwen, warmtepompen als alternatief voor gasgestookte verwarmingssystemen, zonnepanelen en systemen met hergebruik van afvalwarmte. Sinds enkele jaren let RVO bij de EIA niet alleen op energie maar ook op CO2-reductie. Dat biedt interessante mogelijkheden voor uiteenlopende sectoren, zoals de industrie, bouw, glastuinbouw en transportsector.

Wat kan PNO voor u doen?

Fabriceert of verkoopt uw bedrijf innovatieve producten op het gebied van duurzame energie, energiebesparing of CO2-reductie? En wilt u deze aanmelden voor plaatsing op de lijst met subsidiabele voorzieningen voor de EIA- of MIA/Vamil-regeling in 2023? PNO verzorgt dit graag voor u! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement