Praktijkleren vanaf 2 juni open

Werkgevers opgelet! Vanaf 2 juni kunt u weer Praktijkleren-subsidie aanvragen voor het aanbieden van praktijk- en werkleerplaatsen. Per gerealiseerde plaats is dat 2700 euro. PNO kan u hierbij helpen.

Praktijkleren subsidie: deadline 17 september 2018

Praktijkleren-subsidie aanvragen kunt u indienen vanaf aanstaande zaterdag 2 juni 9:00 uur wanneer het subsidieportal van RVO wordt opengesteld. Het is dan nog mogelijk om tot en met 17 september 2018 (17:00 uur) aanvragen in te dienen om aanspraak te maken op een tegemoetkoming in de begeleidingskosten die uw bedrijf maakt. Dit kan zijn voor het in de praktijk begeleiden van mbo-leerlingen die hun BBL-opleiding binnen uw bedrijf volgen, van studenten uit het hbo (sectoren Techniek of Landbouw en natuurlijke omgeving), van leerlingen van het vmbo en van Promovendi en TOIO’s. Met ingang van het school-/studiejaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid. U kunt nu ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Praktijkleren aanvragen vereist eHerkenning

Om een Praktijkleren-aanvraag in te kunnen dienen, moet u beschikken over eHerkenning. Zonder eHerkenning is aanvragen niet mogelijk! Het indienen van de aanvraag is de eerste stap, daarnaast moet u op verzoek van RVO alle relevante documenten kunnen overleggen die aantonen dat er daadwerkelijk begeleiding in de praktijk heeft plaatsgevonden:

  • er moet een Praktijkleerovereenkomst zijn afgesloten die voldoet aan de gestelde eisen
  • er moet sprake zijn van een aanwezigheidsregistratie en
  • er moeten documenten aanwezig zijn die de voortgang in de studie kunnen aantonen

Geen eHerkenning nodig voor Praktijkleren-online

PNO heeft het webportal Praktijkleren-online ontwikkeld waarin u al uw Praktijkleren-aanvragen kunt administreren en bijhouden zonder eHerkenning! In dit webportal kunt u voor al uw leerlingen op eenvoudige wijze alle relevante documenten opslaan en beheren. Er vinden, al voor de daadwerkelijke aanvraag wordt ingediend, de nodige controles plaats om tekortkomingen te signaleren en op te lossen. Maak het uzelf niet moeilijker dan nodig is en kijk, geheel vrijblijvend, op onze website www.praktijkleren.online.

Praktijkleren aanvragen ?

Meer weten over Praktijkleren? Wij helpen u graag met uw aanvraag. Neem gerust contact met ons op.