Praktijkleren 2019 toch niet beperkt

Met Prinsjesdag meldden wij nog dat de overheid in 2019 flink wilde bezuinigen op de Subsidieregeling praktijkleren (“Subsidie praktijleren gaat op de schop”). Dankzij een motie vanuit de oppositie wordt dit voorkomen.

Motie geeft effect Subsidieregeling praktijkleren goed weer

De motie die Lodewijk Asscher op 21 september indiende, geeft goed de werking en noodzaak van de Subsidieregeling praktijkleren weer:

  • leerbanen bieden momenteel plek aan ruim 100.000 mbo-leerlingen
  • leerbanen kunnen een leven lang verschil maken in het leven van jongeren die kunnen leren én werken als monteur, verpleegkundige of lasser
  • werkgevers, mbo’ers en de samenleving worden hard geraakt als dit soort leerbanen verdwijnen

Met de motie verzocht de Tweede Kamer de regering af te zien van de korting op leerbanen van 19,5 miljoen, die volgens de Tweede Kamer en sociale partners tienduizenden banen kan kosten. De motie is tijdens de Algemene Beschouwingen met algemene stemmen aangenomen. Verwacht mag worden dat het budget voor de Subsidieregeling praktijkleren in 2019 dus gelijk blijft.

Voortzetting Subsidieregeling praktijkleren

Wat het aannemen van deze motie voor de langere termijn betekent, is niet duidelijk. De huidige regeling, waarbij werkgevers tot 2.700 euro per leerwerkplaats kunnen krijgen, loopt – dankzij een binnenkort te publiceren verlenging – door tot en met 31 december 2019. Voor de periode daarna wordt een nieuwe regeling opgesteld. Voor het schooljaar 2018-2019 kan de subsidie waarschijnlijk vanaf juni 2019 worden aangevraagd. Wij houden de ontwikkelingen in ieder geval scherp voor u in de gaten.

NB Bekijk ook eens deze website: www.praktijkleren.online