Prinsjesdag 2020: behalve de crisis ook aandacht voor innovatie

 

Het zal geen gemakkelijke opgave zijn geweest: in tijden van crisis een begroting opzetten die méér doet dan alleen ‘damage control’. Wel, in onze ogen bieden de Prinsjesdagplannen voor 2021, ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden, voldoende aanknopingspunten voor het bedrijfsleven om ook volgend jaar te blijven investeren in ontwikkeling en innovatie.

Coronasteunmaatregelen

In tijden van nood is het een logische reflex om pas op de plaats te maken en zich te concentreren op behoud van wat er is. Om bedrijven en werknemers zo goed mogelijk door de crisis te loodsen, heeft het kabinet een aantal steunmaatregelen getroffen, zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en de Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Voor deze maatregelen heeft het kabinet tot op heden al ruim 37 miljard euro uitgetrokken, en het laatst gepresenteerde steunpakket loopt vanaf 1 oktober tot en met eind juni 2021.

Prinsjesdag 2020: innovatie broodnodig

In de presentatie van de Miljoenennota refereerde minister Hoekstra van Financiën aan “het diepe dal waar we doorheen gaan”. Het mag daarom als opsteker worden gezien dat, ondanks de druk die de crisis dit jaar op de begroting legt, het kabinet serieus heeft getracht de langere termijn niet uit het oog te verliezen – en daar ook de mogelijkheid toe ziet. In de troonrede wordt dit als volgt verwoord: “In dat besef maakt de regering de keuze in deze onzekere tijd niet te bezuinigen, maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, en een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar. De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn veerkrachtig. De laatste jaren is een financiële buffer opgebouwd waarvan we nu de vruchten plukken. Deze publieke spaarpot maakt de gezondheidseffecten van het coronavirus niet minder heftig, maar maakte de eerste directe economische gevolgen wel beter draagbaar.” 

Door ruimte te creëren voor het stimuleren van ontwikkeling en innovatie, bijvoorbeeld door een forse verruiming van de WBSO, geeft het kabinet een krachtig signaal dat ook innovatie broodnodig blijft. En dat Nederland door innovatie sterker en weerbaarder uit de crisis komt.

De belangrijkste punten uit de Miljoenennota op een rij

In deze Prinsjesdagspecial 2020 zetten wij voor u de belangrijkste punten uit de Miljoenennota op een rij. Wij zien de plannen als een extra duw in de rug om toekomstgericht te blijven koersen. Wellicht helpt de informatie uit deze nieuwsbrief u een stap in de goede richting te zetten. Wilt u eens sparren over uw plannen, en hoe u daarbij gebruik kunt maken van de vele steun- en stimuleringsmaatregelen die er zijn? Neem gerust contact met ons op via 088-8381381 of via onderstaand formulier. Wij kijken graag met u mee naar uw toekomst.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement