RAAK biedt subsidie voor maatschappelijke vraagstukken bij de publieke sector

De subsidieregeling RAAK-publiek stimuleert de samenwerking tussen hogescholen en de publieke sector. De subsidie is bedoeld voor onderzoeksprojecten naar maatschappelijke uitdagingen bij overheidstaken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, volkshuisvesting, onderwijs, of zorg & welzijn en kan oplopen tot 300.000 euro per project.

Doel van de subsidie RAAK-publiek

Overheidsorganisaties hebben bij de uitvoering van hun taken steeds vaker te maken met lastige vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld bij publieke diensten op het gebied van veiligheid, volkshuisvesting, onderwijs, zorg & welzijn, of kunst & cultuur. Dit vraagt vaak om theoretische kennis die men zelf niet in huis heeft. De subsidieregeling RAAK-publiek kan dan uitkomst bieden.

De subsidie is bedoeld voor de vorming van kennisnetwerken met hogescholen die zich richten op de beantwoording van kennisvragen uit de publieke sector, zoals gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen en provincies. Die kennisvragen zijn praktische vragen vanuit de ‘beroepspraktijk’ (professionals die werkzaam zijn in de publieke sector). De kennisvraag wordt onderzocht in een netwerk van hogescholen, kennisinstellingen en het beroepenveld, en zal resulteren in nieuwe, praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk.

Voorbeelden van gesubsidieerde projecten

Enkele voorbeelden van kennisvragen die al eerder subsidie kregen vanuit RAAK-publiek:

 • burgervriendelijke aanpak bij behandeling van bezwaarschriften bij gemeenten
 • nieuwe behandelmethodiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • handvatten voor vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs
 • innovatieve meettechnieken voor monitoring van natuurherstelprojecten (LCHT)
 • kwaliteitseisen en gedragsregels voor strafrechtmediation
 • toolkit voor smart cities en burgerparticipatie (Social Smart Governance).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Een subsidie vanuit ‘RAAK-publiek’ kan oplopen tot een bedrag van 300.000 euro per consortium. Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële jaarlijkse rondes. De indieningsronde van dit jaar staat open tot en met 27 juni 2019 (14.00 uur). De aanvraag moet namens het consortium worden ingediend door een – door de overheid gefinancierde – hogeschool. Dit jaar heeft RAAK-publiek in totaal ruim 7 miljoen euro aan subsidies te verdelen.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet het beoogde project in ieder geval:

 • draaien om een concrete kennisvraag vanuit het professionele werkveld
 • worden uitgevoerd door een consortium met minimaal twee publieke partijen
 • voor minstens 50% worden gefinancierd door de consortiumpartners (in cash of in kind)
 • een looptijd hebben van minimaal 18 maanden en maximaal 24 maanden
 • een startdatum hebben die ligt tussen 1 februari en 1 juli 2020.

Alle ingediende projectvoorstellen worden na de sluitingsdatum onderling vergeleken. Alleen de beste krijgen subsidie. Bij de beoordeling wordt met name gelet op drie aspecten: vraagarticulatie, netwerkvorming en de kwaliteit van het onderzoeksplan.

Wat kan PNO voor u doen?

Door onze jarenlange ervaring met de RAAK-subsidie kan PNO u uitstekend van dienst zijn. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de budgetten, want in de praktijk zorgt dat vaak voor veel vragen. Met onze zelf ontwikkelde budgettool kunnen wij een prima maatwerkadvies geven over de beste verdeling over de verschillende partners, en een budgetplanning maken die bij de eindverantwoording goed van pas zal komen. Ook kunnen we u helpen bij de bepaling van de juiste uurtarieven voor betrokkenen bij uw organisatie en die van uw projectpartners en kunt u gebruikmaken van onze review-service, waarbij één van onze RAAK-experts uw aanvraag nauwkeurig doorneemt aan de hand van de beoordelingscriteria. U ontvangt een eerlijk waardeoordeel en concrete suggesties voor verdere optimalisatie van uw aanvraag. Zoek gerust contact voor een review of informatie over de RAAK-subsidie. Bel ons op 088-8381381 of leg ons uw vraag voor via het onderstaand formulier:Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement