Regeerakkoord geeft kijkje in SDE+ 2018

De tweede fase van de SDE+ regeling 2017 staat sinds 10 oktober open. Vele duizenden aanvragers hebben al gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Daarnaast zijn er nog duizenden partijen bezig met de voorbereidingen van een aanvraag voor deze tender. Met de presentatie van het regeerakkoord krijgen wij een kijkje in de wijzigingen van de regeling voor 2018. Belangrijke vraag is natuurlijk: moeten we nu nog in 2017 indienen, of toch nog een half jaar wachten?

SDE+ in het regeerakkoord

Het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ lijkt op milieuvlak gematigd positief. Het kabinet legt de lat hoger dan de toezegging die de EU heeft gedaan en neemt maatregelen die Nederland voorbereiden op een emissiereductie van 49 procent in 2030. Met het voortzetten van de SDE+ wil het kabinet een kostenefficiënt klimaatpakket vormgegeven dat stuurt op emissiereductie.

Belangrijkste wijziging is dat de SDE+ wordt verbreed om ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren, onder andere afvang en opslag van koolstofdioxide (CO2) wat een grote bijdrage kan leveren aan het terugdringen van emissies in de industrie, de elektriciteitssector en afvalverbrandingsinstallaties.

Nu nog indienen of niet?

Vooralsnog lijkt de SDE+ zoals die nu ook al bestaat dus niet significant te wijzigen. Wat we al wél weten, is dat de subsidiebedragen per geproduceerde kWh volgend jaar naar beneden gaan. Samen met het historisch hoge budget van 6 miljard euro voor deze najaarstender is het dan ook heel interessant om nog dit jaar een SDE+ aanvraag in te dienen. Kortom: niet wachten, maar doen!

Voor partijen die naar de toekomst iets willen met andere emissiereductietechnologieën dan nu binnen de SDE+ worden toegestaan, is het interessant om de wet- en regelgeving in 2018 af te wachten. Mocht daar meer over bekend worden, zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Deadline SDE+ op 26 oktober

PNO heeft ruime ervaring met het ondersteunen bij het proces rondom indiening van een goede SDE+ aanvraag. De uiterlijke deadline voor het indienen van een aanvraag ligt bij deze tender op 26 oktober, maar hoe eerder u indient, hoe hoger de slaagkans van een aanvraag. Wij helpen u graag bij het halen van deze deadline voor uw SDE+-subsidieaanvraag. Neem hiervoor gerust contact op.

sde