RVO voert WBSO deskcontroles uit

 

In de systematiek van de WBSO controleert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) na afloop van het WBSO-kalenderjaar steekproefsgewijs of u heeft voldaan aan de administratieve verplichtingen. Normaal gesproken maakt RVO hiervoor een afspraak om bij u op locatie de WBSO-administratie van het voorgaande jaar te controleren. In dit ‘Corona-jaar’ voert RVO geen fysieke controles meer uit, maar maakt de dienst een inhaalslag met zogenaamde deskcontroles. Bij deze controles vraagt RVO u of u de administratie opstuurt c.q. uploadt via een beveiligde link.

 

Deskcontroles in plaats van bedrijfsbezoeken

Bij de WBSO horen nu éénmaal controles achteraf en ook dit jaar voert RVO  deze uit. Door de coronamaatregelen heeft RVO dit jaar geen bedrijfsbezoeken over het kalenderjaar 2019 uitgevoerd, maar controleert de dienst de WBSO in de vorm van deskcontroles. Dit lijkt makkelijker en sneller, maar de praktijk leert anders. Bij een bedrijfsbezoek kunnen bedrijven een toelichting geven op hun administratie, maar bij een deskcontrole is dit in principe niet mogelijk. Ze moeten nu de gevraagde documenten digitaal overleggen. De urenadministratie en, indien van toepassing, de administratie van de kosten en uitgaven zijn relatief eenvoudig zonder mondelinge toelichting te controleren, maar met name de projectadministratie van de WBSO-projecten behoeft vaak toelichting; het is niet altijd helder welke informatie precies bedrijven moeten laten zien.

Neem contact op met PNO

Een goede voorbereiding van een deskcontrole is het halve werk! Door de expertise van de medewerkers van PNO en de ervaring die zij in de afgelopen maanden hebben opgedaan met de huidige invulling van de deskcontroles door RVO, kunnen de experts van PNO u gericht helpen bij een deskcontrole. Wanneer u in de steekproef voor een WBSO-deskcontrole valt, benadert RVO u rechtstreeks. Dit gaat niet via PNO! Ons advies is om contact op te nemen met uw PNO-consultant, wanneer RVO u benaderd heeft. Samen kunt u deze controle goed en efficiënt voorbereiden, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Vragen?

Hebt u andere vragen over de deskcontroles of de WBSO in het algemeen, neem dan ook contact op met uw PNO-adviseur. Of bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    * = verplicht veld.

    Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement