Subsidieronde SDE+ start 29 oktober

 

Dit najaar kunnen bedrijven en instellingen weer subsidie aanvragen voor duurzame energie-installaties. In oktober start namelijk de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Een ding is duidelijk: het wordt de laatste ronde van de SDE-subsidie zoals we die nu kennen, want met ingang van volgend jaar wordt het allemaal anders!

Openstelling SDE-najaarsronde 2019

Misschien wel het belangrijkste nieuws betreft het exacte tijdvak van de komende SDE-ronde. De najaarsronde start op 29 oktober (9.00 uur) en staat open tot en met 14 november (17.00 uur). Dat is dus aanzienlijk later dan vorig jaar, toen de najaarsronde al op 2 oktober van start ging. Des te meer tijd is er nu voor een gedegen voorbereiding van uw subsidieaanvraag!

Subsidiebudget van 5 miljard

Voor de nieuwe ronde is een subsidiebudget beschikbaar van in totaal 5 miljard euro. Dit is weer bestemd voor energieprojecten in de volgende vijf categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. De vorige SDE-ronde (die liep van 12 maart tot en met 4 april 2019) had overigens eenzelfde budget. Enkele opvallende punten bij die eerdere ronde:

 • in totaal werden bij de voorjaarsronde 5376 subsidieaanvragen ingediend
 • het merendeel van de aanvragen betrof zonne-energie (5175 projecten)
 • het budget werd niet overschreden, waardoor alle projecten subsidie krijgen (mits ze voldoen aan alle eisen). Ondanks de hoogte van het budget is dit geen garantie dat in de najaarsronde ook alle aanvragen toegekend worden. Een strategische afweging bij de indiening van de aanvraag blijft dus van belang.

Wat verandert er deze SDE-najaarsronde?

Echt veel grote wijzigingen zijn er nog niet voor de SDE-najaarsronde 2019 (die komen er pas in 2020 als de SDE+ wordt verbreed en omgedoopt tot SDE++). Deze ronde is eigenlijk de laatste aanvraagmogelijkheid binnen de SDE+ regeling zoals we die nu kennen. Toch kent ook deze ronde al een paar opvallende veranderingen:

 • Zo moeten subsidieaanvragers voortaan een ’transportindicatie’ meesturen: een verklaring van de netbeheerder waaruit blijkt dat er voldoende transportcapaciteit is voor de locatie waarvoor de SDE-subsidie wordt aangevraagd.
 • Ook komen er lagere maximale basisbedragen voor zon-projecten. Dit hangt samen met de kostprijsdaling voor zonnepanelen. Het gaat om dalingen tussen de twee en vijf procent.
 • Subsidieaanvragers die zelf geen eigenaar zijn van de projectlocatie moeten voortaan een officieel toestemmingsformulier van de locatie-eigenaar meesturen met hun aanvraag.

En natuurlijk moeten ook alle verplichte bijlagen (zoals vergunningen) worden meegestuurd met de subsidieaanvraag. Die voorwaarde geldt al jaren, maar zorgt toch nog steeds voor veel afwijzingen. Een belangrijk aandachtspunt dus!

Gefaseerde openstelling

Ook de SDE-najaarsronde werkt weer met een ‘gefaseerde’ openstelling in drie fases, waarbij per fase het maximale subsidiebedrag waarvoor een aanvraag ingediend mag worden steeds wordt verhoogd:

 • Fase 1. Vanaf 29 oktober: voor projecten met een subsidiebedrag lager dan of gelijk aan € 0,090/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,064/kWh (hernieuwbaar gas)
 • Fase 2. Vanaf 4 november: voor projecten met een subsidiebedrag lager dan of gelijk aan € 0,110/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,078/kWh (hernieuwbaar gas)
 • Fase 3. Van 11 tot en met 14 november: voor projecten met een subsidiebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas).

Op basis van deze fasen kunt u een strategische afweging maken over wat de beste timing is van uw subsidieaanvraag.

Rekenliefhebbers kunnen daar hun hart aan ophalen! Anderen doen liever een beroep op de deskundigheid van PNO want SDE-calculaties kunnen soms erg ingewikkeld zijn. Ons energieteam beschikt over ruime expertise op dit gebied, en helpt u graag bij alle energieberekeningen en het bepalen van de beste indieningsstrategie.

Voorbereiden SDE-najaarsronde 2019

Ons belangrijkste advies: begin tijdig aan het voorbereiden van uw subsidieaanvraag. En mocht u daarbij behoefte hebben aan deskundige ondersteuning, neem dan contact op met onze SDE+ experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het onderstaande formulier.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement