Budget najaarsronde SDE+ overvraagd

De najaarsronde van de SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) zit er weer op. Voor de aanvragers is een spannende periode aangebroken, waarin zij moeten afwachten of ze daadwerkelijk subsidie gaan krijgen. De eerste resultaten van de ronde zijn inmiddels bekend gemaakt. Zo is het beschikbare budget van 6 miljard euro overvraagd met 1,7 miljard euro. De vraag is nu of er ook daadwerkelijk projecten buiten het budget zullen gaan vallen.

Voorjaarsronde nog ondervraagd

Bij de voorjaarsronde werd de SDE+ nog ondervraagd. Toen werd voor zo’n 5,3 miljard euro aan subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget bedroeg toen ook 6 miljard euro. Uiteindelijk werd er zelfs maar voor 3,6 miljard euro aan subsidie toegekend. Ongeveer 1,7 miljard euro aan aanvragen werd dus afgekeurd. Die afwijzingen hadden diverse oorzaken: bijvoorbeeld omdat de aanvraag onvolledig was, of door het ontbreken van een vergunning of een goede financiële onderbouwing.

Ook in de najaarsronde zullen weer aanvragen afgewezen worden die niet voldoen aan de vereisten. Mocht dit dezelfde omvang hebben als in de voorjaarsronde, dan vallen mogelijk alle overige aanvragen binnen het budget. Of dit ook daadwerkelijk zo zal zijn zullen we moeten afwachten.

Gefaseerde openstelling

De najaarsronde van SDE+ subsidie liep van 2 oktober tot 8 november 2018, en werkte weer met een gefaseerde openstelling. Het lijkt erop dat de budget-overtekening plaatsvond op of rond 16 oktober (de eerste dag van fase 2). Dat zou betekenen dat aanvragers die uiterlijk op die dag hun aanvraag hebben ingediend een grote zekerheid op subsidie hebben. Mits hun aanvraag van voldoende kwaliteit is uiteraard. En dat is dan goed nieuws voor veel indieners van zon-PV projecten, aangezien zon-PV is ingedeeld in fase 2.

Subsidieaanvragen en energieopbrengsten

Opvallend is de hoeveelheid energie die in potentie met het aangevraagde budget geproduceerd kan worden. Het is goed mogelijk dat de totale energieopbrengst van deze najaarsronde die van eerdere rondes zal overstijgen. In totaal zijn bij de SDE najaarsronde 5.907 aanvragen ingediend. De meeste hadden ook nu weer betrekking op elektriciteitsopwekking door zonnepanelen en windturbines. Het aantal aanvragen voor zonnepanelen is nog nooit zo hoog geweest: liefst 5.636. Binnen de categorie windenergie zijn 153 aanvragen ingediend, goed voor een budget-claim van ruim 2 miljard euro. Voor zonne-energie werd dubbel zoveel aangevraagd. Zonnepanelen en windturbines zijn technologieën die de afgelopen jaren veel kostenefficiënter zijn geworden. Dit zou kunnen verklaren waarom er in deze ronde meer energie geproduceerd kan worden met hetzelfde budget.

Afwachten

Al met al kunnen we nu alleen maar speculeren of projecten wel of niet binnen het budget gaan passen. De RVO streeft ernaar om alle projecten binnen de reguliere termijn van dertien weken te beoordelen. Gezien het grote aantal aanvragen is het de vraag of dit gehaald kan worden. Hopelijk kan de RVO veel aanvragers nog voor de kerst een verlossende brief sturen. Mocht uw project niet positief beoordeeld worden of niet binnen het budget vallen, dan zijn er in het voorjaar van 2019 weer volop nieuwe kansen.

Heeft u nieuwe plannen voor investeringen in energie-innovaties? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze energie-experts kunnen u meer vertellen over de verschillende subsidiemogelijkheden en helpen u graag verder bij het opstellen van de aanvraag.