SDE subsidie budget najaarsronde blijft 6 miljard

Minister Wiebes maakte vorige week de nieuwe openstellingsdata bekend voor de SDE subsidie (stimuleringsregeling voor duurzame energie). Hoewel er in het voorjaar minder is aangevraagd dan de beschikbare 6 miljard euro, blijft in het najaar het totale subsidiebudget toch ook 6 miljard euro, schrijft hij in de bekendmaking. De minister vindt het belangrijk ‘het ingezette tempo te behouden’ en de doelen van het Energieakkoord te behalen. Elk initiatief is welkom.

Minder SDE aangevraagd in voorjaar 2018: hernieuwbaar wordt goedkoper

Bij de enorme populariteit van vooral zonne-energie lijkt het vreemd dat een beschikbaar subsidiebudget niet volledig wordt benut. Toch is dit wat er in het voorjaar is gebeurd: van het beschikbare budget van 6 miljard euro is ‘slechts’ 5,3 miljard euro aangevraagd. Verreweg het grootste aandeel hierin vormt zon-pv: van de 4.535 SDE-aanvragen hadden er 4.369 betrekking op zonne-energie. Onder meer een wereldwijde kostprijsdaling van zon- en windenergie zou leiden tot deze lagere budgetclaim – en de verwachting is dat deze trend zal doorzetten.

SDE subsidie: elk initiatief is welkom in najaar 2018

Ondanks de ontwikkelingen in zonne-energie en windenergie houdt de minister vast aan het eerder vastgestelde budget van 6 miljard euro voor de najaarsopenstelling in 2018. Als reden geeft hij op dat met alle kracht moet worden ingezet op het behalen van de doelstellingen in het Energieakkoord (14% hernieuwbare energie in 20120 en 16% in 2023); elk initiatief is dus welkom. De minister heeft hiervoor zelfs de indieningssystematiek aangepast. Dit biedt uiteraard goede kansen om in de aankomende ronde voor SDE subsidie aanmerking te komen.

Bekijk de regels en voorwaarden voor SDE subsidie.

Drie langere openstellingsperioden SDE

Zoals aangekondigd zijn er in het najaar er drie perioden van twee weken gekozen waarbinnen bedrijven de SDE+ kunnen aanvragen:

  • vanaf 2 oktober: voor projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,090/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,064/kWh (hernieuwbaar gas)
  • vanaf 15 oktober: voor projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,110/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,078/kWh (hernieuwbaar gas)
  • van 29 oktober tot en met 8 november: voor projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas)

In tegenstelling tot de voorgaande jaren staat elke fase nu twee weken open in plaats van één week. Met deze verlengde openstellingsperiode houdt de minister rekening met langer durende vergunningsprocedures. Dit biedt meer gelegenheid om tijdig een volledige aanvraag in te dienen en in aanmerking te komen voor SDE subsidie.

Hulp bij het bepalen van het juiste indieningsmoment of het opstellen van een SDE aanvraag? Bel ons op +31 (0)88 – 838 13 81 zodat wij u persoonlijk kunnen adviseren over uw situatie.